Interreg ornament
CEPI
institution

Projektpartnerek

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 2021. február 1-jén jött létre a korábbi Szent István Egyetem (Gödöllő), a Kaposvári Egyetem, a Pannon Egyetem Georgikon Kar (Keszthely), a Károly Róbert Campus (Gyöngyös), tizenegy kutatóintézet és számos más gazdálkodó szervezet integrációjával, melynek következtében Közép-Európa egyik legnagyobb agrárközpontú, multidiszciplináris felsőoktatási intézményévé vált.

A MATE küldetése, hogy olyan világszínvonalú oktatást nyújtson, amely a végzettek számára ígéretes karriert kínál és versenyképessé teszi őket a munkaerőpiacon a biotechnológia és biomérnöki tudományok, vidékfejlesztés, agrártudományok, kertészet, szőlészet-borászat, élelmiszer-tudomány és élelmiszeripar, élelmiszerbiztonság, agrárgazdaságtan, vízgazdálkodás, fenntarthatóság és megújuló energiagazdálkodás, környezet- és tájgazdálkodás, valamint a gépészet területén.

A MATE több mint 50 diploma- és szakképzést, valamint 52 MSc programot kínál, összesen több mint 13278 hallgatóval, 756 PhD-hallgatóval és 14 doktori iskolával rendelkezik.


Pannon Egyetem Georgikon Kar

A keszthelyi Georgikon Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye, mely 1797. július 1-jén kezdte meg működését. Az alapító Festetics György gróf célja az volt, hogy az intézmény a mezőgazdaság ismeretek átadásával szakképzett , gyakorlati ismeretekkel rendelkező gazdatiszteket képezzen, és az ország mezőgazdaságának javítása érdekében a földműveléssel foglalkozók részére képzési lehetőséget nyújtson. Bár az intézmény főleg a gróf tisztjeinek a képzésére alakult, bárki fizetés vagy tandíj nélkül hallgathatta a kívánt órákat, a választott tárgyakból vizsgázhatott. Az alapító ösztöndíjak adományozásával azokat a hallgatókat is támogatta, akik nem az ő birtokán akartak elhelyezkedni, vagy csak tanulás céljából érkeztek Keszthelyre. A tanári karban a kibontakozó hazai agrár-szakoktatás kiemelkedő alakjai voltak megtalálhatók.
A Kar, több szervezeti átalakulást követően 2000.-ben a felsőoktatási intézmények integrációja következményeként megszűnt, a Veszprémi Egyetem részévé vált. Az így létrejött integrációs intézmény mai neve Pannon Egyetem.

Az iskola által fennállásának kezdetétől őrzött, és fontosnak tartott értékek jelentették annak zálogát, hogy ez az intézmény több mint 200 éven keresztül fenn tudott maradni és megfelelt a változó kihívásoknak. Az említett értékeket nem csak őrizzük, hanem kötelességünknek érezzük, hogy ezek fontosságára a hallgatók figyelmét is felhívjuk.

Erre kötelez bennünket a Georgikon jelmondata is: „Úgy élj, emlékezzél, hogy a mi becsületünk őrzője vagy.”

 

Képzések

A Georgikon mindig alapos, korszerű ismeretekkel, szakmaszeretettel, maradandó élményekkel és erkölcsi tartással tudta végzett növendékeit útjukra bocsátani. Az oktatás kedvező feltételei és színvonala, a tanárok ifjúságszeretete és elkötelezettsége, a Keszthelyre még most is jellemző családias légkör, a város meghitt hangulata garanciát jelentenek arra, hogy hallgatóink számára az egyetemi, főiskolai évek fiatalságuk minden bizonnyal legszebb időszakát is jelentik.

A Georgikon mindenkor nagy hangsúlyt helyezett az oktatás minőségére, a változó körülményekhez igazodó gyakorlati képzésre. Ez lehet az oka annak, hogy a Keszthelyen végzettek a mezőgazdasági pálya mellett tanárként, kutatóként, banki munkatársként, tanácsadóként, kereskedőként és számos más foglalkozást űzve is, mindig megállták a helyüket.

Nem közömbös, hogy kisebb intézményről lévén szó, nálunk még ismerik egymást diákok, léteznek hallgatói közösségek, ismeri egymást a tanár és a diák. Ennek a jelenlegi gazdasági körülmények között különösen nagy a jelentősége, hiszen a családias légkörből adódóan tudunk segíteni a legnehezebb helyzetben lévő hallgatóinknak, kollégáinknak.

A másik fontos szempont az oktatói kar színvonala. Professzoraink, oktatóink nem csak a hét bizonyos napjain vannak Keszthelyen, hanem itt élnek közöttünk hétfő reggeltől vasárnap estig. Nem csak megmutatják magukat, hanem foglalkoznak a hallgatókkal, a legtehetségesebbeket bevonják saját kutatásaikba. Ez nem a különböző rangsorokban elfoglalt előkelő helyezéseink szempontjából fontos, hanem azért, mert egy egyetemet az oktató gárdája, a professzori kara tesz egyetemmé. Ez a garancia arra, hogy a hozzánk jelentkező érettségizett fiatalokból, néhány év múlva piacképes mérnökök válhatnak.

Képzéseink között BSc, MSc szakok, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések, valamint PhD képzések is megtalálhatók.

 

Tudományos tevékenység

A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Kara sok évtizedes kutatási és fejlesztési tevékenysége eredményeként az agrárkutatás egyik nemzetközileg is elismert, hazai fellegvára. A karon hosszú múltra visszatekintő tudományos ismeretszerzésnek és alkotómunkának az agrártudományok, valamint a kapcsolódó diszciplínák területén vannak tradíciói és olyan nemzeti értéket képviselő, felhalmozott tudásbázisa, amelyre stabilan épült fel a fejlődés modern kihívásaihoz igazodó inter- és multidiszciplínáris K+F stratégia.

Az agrárium egész területét lefedő kutatási portfólió a kor követelményeihez igazodva alakult, változott. A tudományos tevékenység főbb területeit a doktori iskolákban folyó tudományos műhelymunka iránya szabta meg. A Karon PhD doktor képzés három doktori iskolában zajlik:

 • Növénytermesztési és kertészeti tudományok
 • Állat- és agrárkörnyezet tudományok
 • Gazdálkodás és szervezéstudományok
   

Állattudományi Tanszék

A tanszék a graduális szakokon (FSZ, BSc, MSC) és a doktori képzésben széleskörű oktatási tevékenységet végez. Az állattani, az állatélettani, takarmányozástani, állattenyésztéstani alap diszciplínákhoz tartozó tantárgyakon kívül elmélyült ismereteket nyújt a természetvédelmi állattan, a halbiológia-haltenyésztési, a vadászati-vadgazdálkodási, az állattenyésztési biotechnológia (genetika), a termelésélettani, a takarmány és élelmiszeranalitikai, a táplálkozástani, a szaporodásbiológiai az állatetológiai, az állati termék minőséggel és feldolgozással és a lótenyésztés-lóhasználattal kapcsolatos témakörökben.

A Tanszék a Pannon Egyetemen működő Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskoláján belül az Állattenyésztés-tudományok tudományág szervezését, oktatását végzi, és a képzéshez kapcsolódó kutatómunkát irányítja.

Az oktatott tárgyakhoz kapcsolódóan jelentős mértékű és minőségű kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységet végez tanszékünk. Ezek a kutatások az új ismereteket nyújtó vizsgálatok mellet jelentős fejlesztési munkákat foglal magába, amelyeket szoros együttműködésben végezünk termelő (elsősorban mezőgazdasági) vállalatokkal.


Bécsi Állatorvostudományi Egyetem

A Bécsi Állatorvostudományi Egyetem Ausztria egyetlen, és egyben a német nyelvterületek legrégebbi állatorvostudományi oktató és kutató intézménye.

Az egyetem feladatai közé tartoznak a kutatási és oktatási tevékenységek, valamint az állatkórház működtetése, melyet az egyetemi szolgáltató szervezetek munkájukkal támogatnak.

Az egyetem küldetése: felelős oktatás, előremutató kutatás, célratörő gyógyítás.

 

Tanszékek és intézetek

A Bécsi Állatorvostudományi Egyetem tanszékekre tagozódik, melyek mindegyike több intézetet, klinikát foglal magába; valamint több interdiszciplináris intézménnyel is rendelkezik:

 • Biomedicina Tanszék Patobiológia Tanszék
 • Gazdasági Állatok és Állatorvosi Közegészségügyi Tanszék
 • Kedvtelésből tartott állatok és Lógyógyászati Tanszék/Kórház
 • Integrált Biológiai és Evolúciótani Tanszék
   

Kutatási területek

Az egyetemen folyó kutatások öt fő irányvonal mentén zajlanak:

 • Fiziológiai folyamatok
 • Fertőzés és fertőzés-megelőzés, különös tekintettel a gazdasági állatokra
 • Állati modellek és állatorvosi biotechnológia
 • Élelmiszerbiztonság és kockázatelemzés
 • Etológia, ember-állat kapcsolatok
   

 

 

Tanulmányok

A Bécsi Állatorvostudományi Egyetem számos tanulási lehetőséget kínál.

Diplomát nyújtó képzések

 • Állatorvos képzés
 • Lógyógyászat BSc
 • Biomedicina és biotechnológia BSc
 • Biomedicina és biotechnológia MSc
 • Állatorvos doktori iskola PhD képzés

Egyetemi kurzusok

 • Okleveles kutya fizioterapeuta
 • Alkalmazott kinológia
 • Bevezetés a laborállat medicinába

Szakirányú továbbképzések

Az egyéves időtartamú gyakorlati képzések célja, hogy a fiatal állatorvosok számára lehetőséget biztosítson a tanulmányaik során megszerzett alapismereteik és képességeik elmélyítésére, valamint hogy elősegítse a klinikai szaktevékenységekbe való beilleszkedésüket.

A program segítségével meghatározhatják, illetve elmélyíthetik érdeklődési területüket. A képzések általános ismeretbővítést jelentenek, mely a későbbi specializáció és a további szakmai gyakorlat megszerzésének alapjául szolgál.

 • Kisállat gyógyászat
 • Lógyógyászat
 • Kérődző gyógyászat
   

Baromfiklinika

A klinika az élelmiszer-előállítás szempontjából jelentős valamennyi szárnyasféle megbetegedéseivel foglalkozik. Az osztály fő tevékenységi területeit a fertőző betegségek – beleértve a vírusos, bakteriális és parazitás megbetegedéseket – jelentik. Ez a szerteágazó tevékenység az osztály által lefedett tudományos területek és témák tekintetében is megjelenik. Ezzel párhuzamosan feladatunknak tekintjük az egyedülálló diagnosztikai technikák, és a vonatkozó eszközpark kialakítását.

Tekintettel a baromfiállományokban jelentős állatlétszámára, valamint a gyógyszerek használatának csökkentésére vonatkozó igényre, az intézmény az Európai Unió Állat-egészségügyi Stratégiájának megfelelően működik, mely a „jobb megelőzni, mint gyógyítani” elven alapul, ennek megfelelően elsősorban az új, és továbbfejlesztett oltási stratégiákra, mint hatékony megelőzési módszerekre koncentrál.

A gyakorlatban dolgozó állatorvosokkal való szoros együttműködés a magas színvonalú oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenység alapja. E tekintetben a spektrum az organikus állattartó telepektől a tenyésztő telepekig terjed.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk