Interreg ornament
WeCon
envira

A projekt tartalma

A Nyugat-Pannon vízfolyások (pl. Répce, Gyöngyös, Pinka, Rába, Lapincs, Strém és mellékvízei) vízgyűjtője európai szinten is kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű, Közép-Európa közösségi jelentőségű fajokban egyik leggazdagabb területe. A határtérség vízfolyásainak és vizes élőhelyeinek élővilágát ugyanakkor sokrétű káros emberi behatás éri, számos tényező veszélyezteti, úgymint a különböző eredetű szennyezések, a gátak okozta élőhely-fragmentáció, az özönfajok terjedése és a fokozódó árvizek miatt növekvő társadalmi igény a szabályozásra. Noha ezeket a káros hatásokat a korábbi Natura 2000 fenntartási tervek már kijelölték, a negatív tényezők felszámolásához, vagy kockázatuk csökkentéséhez elengedhetetlen a természeti állapotra vonatkozó részletes adatok gyűjtése, és az ezeken alapuló döntés-előkészítő javaslatok készítése, tekintettel arra, hogy a vizes élőhelyekre jellemző közösségi jelentőségű és özönfajokról csak szórványos információ áll rendelkezésre. A fenti kihívások határon átnyúló jellegét jól példázza, hogy a közösségi jelentőségű fajokat veszélyeztető idegenhonos növény és állatfajok terjedése jellemzően nyugat-kelet irányú, azaz az özönfajok magyar oldali elterjedése és állományviszonyai jelentős mértékben befolyásolhatók a határtérség osztrák oldalát érintő beavatkozások által. A határtérség vízfolyásai biodiverzitásának hosszú távú megőrzése céljából nagyobb hangsúlyt kell fektetni mind a fajok és élőhelyek megőrzésére, mind a védett területek átjárhatóságára. Ennek egyik előfeltétele a tudományos és szakmai szempontból megalapozott ökológiai kutatások határon átnyúló összehangolása, valamint a közvélemény és a helyi közösség természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos ismereteinek és tudatosságának bővítése és növelése. A projektben a határ mindkét oldalán stratégiai partnerként bevont vízügyért felelős szervezetek segítségével összehangolható a két szakterület működése, lehetővé téve a vizek és vizes élőhelyek fenntartható használatának elősegítését.

A projekt a N2000 területek és fajaik megőrzésének, valamint határon átnyúló ökológiai folyosók kialakításának érdekében az ökológiai kutatásoktól, a természetvédelmi javaslatok megfogalmazásán keresztül, egészen a jobb természetvédelmi kezelés megvalósításáig vezet. A célok eléréshez az információk jelentős bővítése szükséges. Eddig a Rába, a Pinka, a Gyöngyös és a Répce esetében történtek közösségi jelentőségű élőhelyekre és fajokra vonatkozó felmérések. Ezek felbontásának növelése szükséges a kezelést megalapozó értékkataszterhez. Az özönfajokról viszont eddig nem készült felmérés, noha ez az élővilágot veszélyeztető egyik legjelentősebb tényező. A nem védett területekről pedig szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre adatok. A felmérések az AT és HU oldalon közösen kidolgozott módszertan alapján, egységesen történnek.
A felmérések eredményeként létrejövő térinformatikai adatbázisok szolgáltatják az alapot természetvédelmi értékkataszter elkészítéséhez, a N2000 területek fenntartási tervének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv továbbfejlesztéséhez, az özönfajok kezelésének intézkedési tervéhez, ill. a határon átnyúló ökológiai folyosók közös kezelési koncepciójának elkészítéséhez. A vízfolyásokat érintő káros emberi behatások kiértékelése is tervezett. A duzzasztógátak élőhelyfragmentációs hatását csökkentő hallépcsők hatékonyságának vizsgálatával megalapozható ezek továbbfejlesztése. A természetvédelmi-árvízvédelmi konfliktustérkép segítségével összehangolhatóvá válik a két szakterület működése. A megszerzett ismeretek iskolás foglalkozásokon és egy oktatófilmen keresztül kerülnek átadásra a fiataloknak. A tervezett továbbképzések a természetvédelmi szakemberek ismereteinek elmélyítését célozzák.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk