Interreg ornament
Age-friendly Region
institution

Projektrendezvények

Nyitókonferencia

A nyitókonferencia 2017. október 09-én került megrendezésre a Weöres Sándor Színházban Szombathelyen. A szombathelyi ill. győri projektpartnerek sikeresen megszervezték az eseményt – több mint 250 szakértő volt jelen különböző szervezetektől és munkaterületről. Az esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az induló projektre valamint, hogy tájékoztassa a két ország szakembereit a Case Managementről. Christoph Pammer (Chance B, Gleisdorf) mint az egyik levezető elnök, bemutatta az Age-friendly Region projektet és annak jelentőségét a projektrégióban. Rahel Kahlert (Euro-Centre, Bécs) a tudományos nyomon követésről és a kiértékelésről számolt be.

 


A Case Management nyitórendezvénye Weiz & Hartberg-Fürstenfeld kísérleti régióban

2017. október 13-án, pénteken, regionális nyitórendezvényre került sor a Forum Kloster-ben Gleisdorf-ban az új szolgáltatás megkezdése alkalmából. Steiermark tartomány Case- és Care Management koncepciója Weiz és Hartberg-Fürstenfeld kísérleti régiókban indul. Az „Age-friendly Region“ projekt támogatja Steiermark tartomány fejlesztéseit és egy átfogó, regionális modellt tervez Kelet-Steiermark régió vonatkozásában. Döntő lépés ez az idősbarát régióvá válás útján, ahhoz hogy lehetővé tegyük az otthonmaradást az idős emberek számára. A régióban élő idős emberek ezáltal nagyobb segítséget kapnak, mint eddig.

Von links nach rechts: Christoph Pammer, Projektleitung, Chance B; Andreas Raith-Pretterhofer, Geschäftsführung Weiz Sozial; Peter Lidl, Lions Gleisdorf; Bürgermeister Ebersdorf Gerald Maier, Obmann Sozialhilfeverband Hartberg-Fürstenfeld; Eva Skergeth-Lopič, Geschäftsführung Chance B; Christopher Drexler, Landesrat für Gesundheit und Pflegemanagement, Landesregierung Steiermark; Bürgermeister Gleisdorf Christoph Stark; Vizebürgermeister Birkfeld Rudolf Grabner, Obmann Sozialhilfeverband Weiz

Szakmai konferencia

A szakmai konferencia május 30-án Győrben került megrendezésre, 472 fő vett részt rajta különböző régiókból, szervezetektől és szakterületekről. A vezető partner a főbb előadások egyikének ill. egy workshop megtartásával jelentősen hozzájárult a győri szakmai konferencia  sikeréhez.

Az egyik fő előadást Dr. Belső Nóra pszichiáter tartotta. Motiválta a szociális ágazatban dolgozókat – nagy szükség van a munkájukra, de sokan fontolóra veszik, hogy a munkakörülmények nehezek, és az ápolók elégedettsége egyre csökken. Dr. Rajna Péter, geriáter (öregedés kutató), nyugdíjas egyetemi rektor és az MTA doktora, megpróbált választ adni azokra a kérdésekre, hogy hogy néz ki egy igazi idősbarát társadalom, ill. hogy hogy lehet boldogan élni idős korban. Azután Christoph Pammer MPH, MA szociális munkás, mint a vezető partner képviselője és az „Age-friendly Region“ projekt vezetője (Chance B, Gleisdorf) bemutatta a 3 éves projekt időközi eredményeit (2017-2019). Így ezek a szolgáltatások, melyek a projekt keretében kerültek kidolgozásra, 11 hónap leforgása alatt több, mint 300 emberhez jutottak el Kelet-Steiermarkban és Nyugat-Magyarországon

A konferencia egyértelmű eredménye az volt, hogy teljes egészében a vidéki régiók jövőbeli témájáról szól, és hogy kellenek a fejlesztések.  Ugyanakkor a valódi haladás csak széleskörű együttműködéssel valósítható meg. Ami a projektpartnereket összeköti, az az erős elszántság, hogy a határ mindkét oldalán tegyenek az időskorúak életminőségének javításáért. A konferencia egy jól látható és motiváló jele volt ennek.


Több napos Case Management képzés

2017.11.23-2017.11.24

2017.12.11-2017.12.12.

Négy képzési napon került megrendezésre közös, kétnyelvű oktatás az idős emberek gondozását felvállaló Case Managerek számára, mégpedig 2017. november 23-án és 24-én Gleisdorf-ban, valamint 2017. december 11-én és 12-én Győrben. A bemutatott értékelő-eszközök mind a projektpartnerek, mind a regionális együttműködő partnerek körében nagy tetszést arattak, az előadók kiválóan fel voltak készülve a két országból érkező 12 Case Managerrel való foglalkozásra. A képzés hatására a CCM regionális modell megvalósítását illetően megnőtt a hajlandóság a projektpartnerekkel folytatandó szoros együttműködésre.

 


Tapasztalatcsere magyar ápolóknak

Az Age-friendly Region keretében két tanulmányút került megrendezésre osztrák és magyar szakmai szervezetek és szakképzett ápolók részére, hogy megismerjék a szomszédos ország helyzetét e tekintetben és tapasztalatot cseréljenek. 2017. november 16-án a Chance B 50 magyar szakértőnek szervezett tanulmányutat Grazba. A város vezetése strukturális hasonlóságokat mutat a magyar projektpartnerrel, mivel szorosan kapcsolódik a győri, szombathelyi és zalaegerszegi városi önkormányzathoz. Grazban egy ápolási tanácsadó formájában van egy CCM-bemutató projekt, ezen túlmenően lehetőség nyílt a grazi Geriátriai Egészségközpontokban (GGZ) az orvosi és szociális tekintetben példaértékűen kialakított geriátriai harmadlagos ellátás alapos megtekintésére. Ennek megfelelőn rendkívül nagy volt az érdeklődés a kirándulás iránt. Az érkezőket Robert Kotzer egészségügyi és ápolásügyi tanácsos fogadta a Grazi városháza médiaközpontjában, ezzel megadva a programnak a hivatalos keretet és a maximális elismerést. A nap végén Andreas Molnár a helyi képviselőtestület tagja magyar nyelvű városnézésre hívta meg a vendégeket, majd egy kis lazításra a Schlossbergnél a Kastner tetőteraszán, teljessé téve ezzel a programot. A tanulmányút tartalmilag megerősítette és tematikailag bővítette a határon átnyúló együttműködést.

 


Tanulmányút ápolást végző hozzátartozók számára

A Chance B felvállalta az ápoló személyzet részére tervezett tapasztalatcsere-program szervezését és lebonyolítását, melyre 2018. április 16-án 40 ápolást végző hozzátartozót hívtak meg Grazba. Az ápolást végző hozzátartozóknak kialakított képzési központ formájában folyik a GGZ (Grazi Geriátriai Egészségközpontok) bemutató projektje, melyet megtekinthettek a vendégek. Ennek megfelelően nagy volt az érdeklődés és a részvételi arány a kiránduláson. Az érkezőket Robert Kotzer egészségügyi és ápolásügyi tanácsos fogadta a Grazi városháza médiaközpontjában, ezzel megadva a programnak a hivatalos keretet és a maximális elismerést. További steiermarki együttműködő partnerek részvételének köszönhetően élénk eszmecsere folyt, és a GGZ minősége és felszereltsége sok résztvevőre rendkívül mély benyomást tett.


Tapasztalatcsere szakképzett osztrák ápolóknak

2018. november 14-én a Chance B tanulmányutat szervezett szakmai szervezetek képviselőiből és Kelet-Steiermark ápolóiból álló több mint, 40 fős csoportnak, hogy megismerhessék a szomszédos ország helyzetét és tapasztalatot cserélhessenek. A győri EESZI igényes programot állított össze, így rövid idő alatt sok ismeretet, tapasztalatot sikerült gyűjteni az idelátogatóknak. A meglévő rendszerek és erőforrások különbségére való tekintettel magas volt a részvételi arány, és a visszajelzések pozitívak voltak. A vezető partnernek lehetősége nyílt ezáltal felkelteni az érdeklődést a projekt iránt, javítani a pozícióját a régióban az idős emberek ápolása terén és sikerült elmélyíteni a hálózati kapcsolatokat. A résztvevők rendkívül elégedettek voltak.


Tanulmányút idős emberek részére

November 8-án a Chance B és az EESZI Győr tanulmányutat szervezett idős emberek számára Magyarországról Ausztriába, hogy elősegítse számukra a közvetlen tapasztalatcserét. Ahhoz hogy ez megvalósulhasson, a programot teljes mértékben az idős emberek igényeihez kellett igazítani és figyelemmel kellett lenni a testi és szellemi fogyatékos emberek könnyebb és közepes fokú korlátozottságára. 50 magyar vendégnek felejthetetlen élményt nyújtott a Zotter Csokoládégyárban és a Wipp`l Hofbergschenke-ben eltöltött idő – a személyes kapcsolatok szemmel láthatóan elmélyültek. A kirándulást egy győri TV-csatorna is figyelemmel kísérte majd be is számolt róla.


Záró Konferencia

Az Age-friendly Region NEMZETKÖZI ZÁRÓKONFERENCIA, az IINTERREG keretében, 2019. november 14-én zajlott Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban . A rendezvényen 300 vett részt, ahol bemutatásra kerültek a projekt eredményei, valamint izgalmas előadásokat hallhattunk a politika képviselőítől az időskori otthon élés témájával kapcsolatban .


Workshops

Mind az osztrák, mind a magyar projektpartner a projekteseményen túlmenően számos regionális és helyi workshopot szervezett azért, hogy ápolással foglalkozó intézetek és a döntéshozók között megteremtsék a kapcsolatot. Ausztriában a Hilfswerk Steiermark, a Sozialmedizinischer Pflegedienst, Weiz Sozial, a Vörös Kereszt, a Volkshilfe Steiermark és egyéb szervezetek vettek részt a regionális Case és Care Management modell kidolgozásában, mely a projekt egyik legfontosabb eredményeként a letölthető anyagok között megtalálható. Magyarországon a túlnyomóan állami intézetekkel kapcsolatban lévő szakképzett ápolók és szociális munkások segítették a regionális Case és Care Management-modell megvalósítását. Ezenkívül workshopok kerültek megrendezésre, hogy pl. az ápolást végző hozzátartozók képzést kapjanak az otthon végzett ápolás és gondozás tekintetében, vagy hogy a helyi szervezetekkel közösen kidolgozzák az idős emberekért nyújtott önkéntes munka első lépéseit.

A fotókon látható az esemény néhány pillanata.


Hivatalok workshopja

2019. augusztus 6-án workshop került megrendezésre a Chance B székhelyén. Szakértői közönség előtt bemutatásra kerültek a Case Management első eredményei. Ezen kívül gyakorlati beszámolók kerültek megvitatásra, minek következtében élénk eszmecsere kezdődött a résztvevők között. Frau Entfellner bemutatta az új szolgáltatást „Mindennapi gondozás“ elnevezéssel és Peter Lidl előadást tartott „Lakótér kialakítása a kornak megfelelően“ címmel. Nagy érdeklődés kísérte az említett témákat.


Bilaterális alapfogalmakat definiálo workshop

Május 16-án Győrben

Téma: bilaterális alapfogalmak definíciója – Tapasztalatok a CM-ben, Eszmecsere az egészségügyi rendszerekről és szolgáltatásokról, demenciáról


Workshop időközi visszajelzések, vélemények megbeszélése céljából

A kiértékelés első eredményei a május 23-án Szombathelyen a bilaterális workshopon kerültek bemutatásra


Adatbank Workshopon

Szombathely április 25:

Az on-line adatbázis működésének tapasztalatai, a felmerült szakmai és technikai problémák egyeztetése.


„Technika az ápolásban“ c. Workshopra

2019. november 27-én,

Geriátriai Egészségközpont Graz

Közösen nyerhetünk bepillantást a „Technika az ápolásban“ szakterület aktuális és jövőbeli témáiba az időskor vonatkozásában és izgalmas előadásokat hallhatunk a területen tevékenykedő szakemberektől.

Ezt követően kötetlen társalgás keretében mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy egyénileg is elbeszélgessen a jelenlévő szakemberekkel.

·       MSc. Julia Aldrian – Emma – a rugalmas asszisztencia

·       MMag. Nicole Hütter – Vital Digital

·       DI Dr. Sten Hanke – Aktív időskor és a digitalizáció

·       Mag. Richard Stern –Non-stop nővér


Tanulmányút idős emberek részére

A győri Egészségközpont és a gleisdorfi Chance B tanulmányutat szervez idős emberek számára 2019.12.09-én Győrbe

Kányai Róbert (az Egészségközpont igazgatója) köszönti a vendégeket, városnézés a barokk belvárosban, és a karácsonyi vásár megtekintése

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk