Interreg ornament
BIG_inn AT-HU
institution
Interreg ornament

Kirándulások a gyerekekkel Alsó-Ausztriában

2022.06.22
Kirándulás kisiskolásokkal Alsó-Ausztriában (Gyantacsapolás Múzeum, Hernstein)

„A régió aranya” – a gyantacsapolás hagyománya Alsó-Ausztriában (Gyanta Múzeum, Hernstein)

A BIG_inn projektcélok között szerepel Alsó-Ausztria helyi értékeinek tanulási környezetként való felmutatása. Számos projekttevékenységünk törekszik e célok elérésére, éppen ezért az Alsó-ausztriai Tartományi Vezetés Óvoda Szakosztályának BIG_inn projektcsapata 2022. június 22-én a Sankt Egyden-i általános iskolával közösen (a Wiener Neustadt-i Pestalozzi Általános Iskola pár tanulójának bevonásával) kirándulást szervezett a hernsteini Pechermuseumba. Ezekben az iskolákban ugyanis Mesterházi Zsuzsanna pedagógusnak köszönhetően év közben magyar nyelvoktatás zajlik.

Táj és ember kapcsolatát sokban leírják azok a kézműves mesterségek, melyek a technológiai fejlődés során jelentőségüket vesztették ugyan, kulturálisan azonban egy színes hagyományréteg (kifejezések, szavak, dalok, néprajzi tárgyak, jellegzetes viselet stb.) kötődik hozzájuk. Alsó-Ausztria hepehupás vidékén, ahol a feketefenyő honos, ilyen valamikor jelentős szerepet betöltő mesterségnek számított a gyantacsapolás [Pecherei]. Az erdői fáihoz való tiszteletteljes viszonyt jelzi, ahogy a gyantászok bemetszéseikkel kinyerik ugyan a gyantát [Pech] a feketefenyő törzséből, nem tesznek azonban kárt az élő környezetben, ugyanis évtizedek tapasztalata igazolta, hogy kizárólag ez a fajta, a feketefenyő az, amelyiknem szárad ki a gondos mester gyantacsapolási munkálatai során.

A hernsteini múzeum és a tematikusan hozzá kötődő tanösvény a falu határán levő erdőben pontosan ezt a sajátos viszonyt mutatja be, amely erdő/fa és ember között az évtizedek folyamán kiépült és gazdagodott. Az 1-4. osztályos tanulók a falu múzeumában egy ismeretterjesztő kisfilmet láthattak a gyantacsapoló mesterek mindennapi munkájáról, sajátos eszközeiről és felszereléséről. Külön figyelmet fordítanak arra, hogy az évszakok váltakozása hogyan határozza meg a gyantacsapolás ütemét – melyik évszak milyen jellegű munkatevékenységet igényelt a mesterektől. A múzeumban kiállított tárgyakon keresztül közvetlen érzéki kapcsolatba is kerülhettek ezzel az életmóddal. Ezt követően az erdei tanösvény kihelyezett tábláin átismételhették az elsajátított új szavakat, a vágó, metsző és kaparóeszközök neveit, a gyűjtőedények különböző fajtáit, valamint rácsodálkozhattak a sokszor több méteres létrán való akrobatikus lecsúszás mozgásvilágára.

Herwig Steiner igazgató úrral pedig – aki elkötelezett a helyi értékek megőrzésében és abban, hogy ezeket a kortárs 21. századi oktatás innovatív módon kell, hogy hasznosítsa – megerősítettük projektcéljaink közös megvalósítására létrejött együttműködésünket.

A kirándulás képei a FOTÓGALÉRIÁBAN tekinthetők meg! 

2022.06.14-én
Kirándulás óvodás gyerekekkel Mandl kecskefarmra, Lichtenegg

"Mintafarm" a dombtetőn (Mandl kecskefarm, Lichtenegg)

Az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormány Óvodai Osztályának BIG-inn AT-HU projektcsapata júniusban is folytatta a többnyelvű tevékenységeit, amely elsősorban az óvodáskorú gyermekeket célozza meg. Így 2022. június 14-én a projektcsapat ismét kirándulást szervezett az értékek tanítása céljából, ezúttal a hocheggi óvodával együttműködve. 19 óvodás gyermek és kísérőik meglátogattak egy Lichteneggben található családi gazdaságot, a Mandl kecskefarmot. Több száz kecske él itt, amelyeket az "állatbarát állattartás" elvei szerint gondoznak. Ezen kívül itt egy "bemutatófarmot" hoztak létre, amely a kecsketartást, mint foglalkozást, a kecskekészítmények (tej, joghurt, sajt stb.) előállításával és értékesítésével kombinálva mutatja be.

A gyerekek meglátogatták a néhány napos kecskéket, a tyúkudvarban kapirgáló baromfikat, és megsimogathatták a gazda kedvenc nyulát is. Ezt követően betekintést nyerhettek a sajtkészítés titokzatos világába. Láthatták, hogyan ötvözik a hagyományos és a modern technológiát a sajtkészítést szigorú higiéniai szabályainak a betartása mellett. Azok a gyerekek, akik az óvodai év során Szentes Zsuzsanna, anyanyelvi munkatársunk vezetésével magyarul tanulnak, a helyszínen magyarul is megnevezték a témához és kiránduláshoz  kapcsolódó tárgyakat, folyamatokat.   

Ezt követően a farm boltjában megkóstolhatták a gyerekek a finom kecskesajtot, miközben a beépített ablakokon keresztül figyelték a kecskeólban eszegető és pihenő állatokat.

A kirándulás fotói a FOTÓGALÉRIA címszó alatt láthatók!

2022.06.13-án
Kirándulás óvodás gyerekekkel Alsó-Ausztriában (Spanblocherhof, Zöbern)

Élményfarm-látogatás Alsó-Ausztria dimbes-dombos lankáin

A BIG_inn projekt egyik kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a helyi értékekre, kulturális és gazdasági kezdeményezésekre, ún. „regionális potenciálokra”, melyek óvodák és iskolák számára akár külső tanulási helyszínként szolgálhatnak. Ennek szellemében szervezett az Alsó-ausztriai Tartományi Vezetés Óvoda Szakosztályának BIG_inn AT-HU projektcsapata 2022. június 13-án egy kirándulást egy alsó-ausztriai családi „élményfarmra”, a Spanblocherhof biogazdaságba. Konkrétan 46 edlitzi óvodás és 9 kísérő tölthetett egy élménydús délelőttöt a farmon, ahol a gazdák játékos foglalkozásokkal is készültek. 

A jórészt a szabad levegőn tartott beszélgetések és játékok során a gyerekek megtanulhatták az állatok élelmezésének különböző fortélyait, illetve a folyamatot, ahogy a fűből széna lesz. A vicces anekdotákkal tarkított beszámolót magyar szavakkal kísérte Glück-Molnár Marianna óvodapedagógus és anyanyelvi munkatárs, aki év közben magyar nyelvű foglalkozásokat tart az óvodában. Az istállóban a gazda bemutatta az állatait, majd a gyerekek a különböző takarmány-fajtákkal táplálhatták a teheneket, bocikat, a csüngőhasú malacokat és a nyulakat. Megismerkedtek a gépesített fejés technikáival, de egy fejőszéken maguk is gyakorolhatták a hagyományos állattartás e jellegzetes tevékenységét.

Uzsonnájukhoz maguk a gyerekek köpülték meg a vajat, és ízletes házi kenyérre kenve fogyaszthatták el. De aki elég merész volt, fürjtojást is ehetett hozzá. A térségben folyó biogazdálkodás, az állatokkal való mindennapi munka, a ház körüli tevékenységek eközben mint érték jelent meg számukra, és esetleges modellként is szolgálhat későbbi életükre és pályaorientációjukra nézve. Mindezeken túl azonban egy élményekkel tarkított nyelvi kaland is volt ez a gyerekek számára, akik magyar szavakat „gyűjtöttek” a kirándulás során. Rövid távon azonban egyvalami egészen bizonyos: egy ilyen kirándulás után minden ovisnak jólesik az ebéd utáni szundikálás.

A kirándulás fotói a FOTÓGALÉRIA címszó alatt találhatók. 

2022.05.25-én
Látogatás a lichtenwörthi Víztisztító Központban

A BIG_inn At-HU projekt keretében az Alsó-ausztriai Tartományi Vezetés Óvoda Szakosztályának projektcsapata 2022. május 25-én tanulmányi kirándulást szervezett a kiemelt témaként kezelt MTMI-témák keretén belül a lichtenwörthi Víztisztító Telepre (Abwasserverband Wiener Neustadt-Süd). A programot a Bad Erlach-i óvodával közreműködésben szerveztük, ahol a gyerekek a projekt keretén belül a korai nyelvi fejlesztés innovatív oktatási céljának megfelelően évközben magyar foglalkozásokon is részt vesznek.

A tanulmányi kirándulás szervezésével egyrészt a környezetvédelmi kérdések iránti érzékenyítést céloztuk, másrészt a fenntartható fejlődés fontosságát akartuk hangsúlyozni. A szennyvíztisztítás folyamatának játékos megismerése növeli a gyerekek környezettudatosságát, hiszen a szakemberek meseszerűen mondták el nekik, milyen gondatlanul használja az ember az ivó- és fürdővizet, hogyan dobál minden oda nem illő és nehezen lebomló anyagot a vécébe, és hány fázison kell átmennie a víznek, míg tisztának nevezhető. A gyerekek érdeklődve figyelték a víztartályok rendszerét, és kérdéseikkel egyértelműen azt jelezték, hogy egy környezetbarátabb jövő polgárai szeretnének lenni. A lichtenwörthi víztisztítótelep pedig egy olyan iskolán kívüli tanulási helyszín, mely kitűnően közvetíti a környezettudatos nevelés alapelveit.

A BIG_inn AT-HU projekt a zöld gondolkodás innovatív eszméjét kívánta közvetíteni az óvodáskorú gyerekek számára, akiknek a vízhez kapcsolódó alapszókincse a kirándulás során nemcsak német, hanem magyar szavakkal is gazdagodott. A szakemberek magyarázatát követően mind a 27 óvodás gyerek elfogyasztotta az uzsonnáját, nagyon ügyelve, hogy szemetet ne hagyjon maga után. A BIG_inn At-HU e programja is azt bizonyítja, hogy a fenntartható jövő csak kicsi, de határozott lépésekkel közelíthető meg. További képek a Fotógalériában láhatók! 

2022.05.24-én
Warthi Mezőgazdasági Szakiskola meglátogatása

A projekt kiemelt MTMI-témáihoz kapcsolódóan 2022. május 24-én a BIG_inn AT-HU keretén belül tanulmányi kirándulást szervezett az Alsó-ausztriai Tartományi Vezetés Óvoda Szakosztályának projektcsapata a warthi Mezőgazdasági Szakiskolába (Landwirtschaftliche Fachschule Warth). A grimmensteini óvodával közösen létrehozott kirándulást kifejezetten a térség regionális adottságainak megismerését hangsúlyozó projektcélok érdekében valósítottuk meg. A résztvevő grimmensteini óvodások, köztük azok, akik évközben a projekt keretein belül magyar nyelvi fejlesztésen vesznek részt, megismerhették a régió lakóinak gazdálkodási, állattenyésztési és növénytermesztési eljárásait. 
A térségben folyó biogazdálkodás mint megőrzendő, egyedi érték jelent meg ily módon előttük, hiszen láthatták, ahogy nagyobb társaik a mezőgazdasági szakiskola különböző műhelyeiben tanulják a gépek, eszközök kezelését, a növények termesztését és a gyümölcslé készítés helyi technikáit. Helyi termékek fogyasztásával közvetítettük a gyerekek felé az egészséges táplálkozás fontosságát.
A kirándulás során a gyerekek magyar és német nyelven ismerhették meg a számítógépek által vezérelt szarvasmarha-telep érdekességeit, külön erre a célra készített oktatási szemléltetőeszköz segítségével kipróbálhatták, milyen tehenet fejni. De köpültek vajat, és etettek tyúkokat is. A közös játék remek alkalom volt arra, hogy a magyar és a német nyelvet valós élethelyzetekben használják, és nyelvi kompetenciáikat játékosan, mozgásos tevékenység közben gazdagítsák. A 27 óvodás az intézményvezető és a 8 kísérőként jelen levő pedagógus társaságában a délelőtti kirándulás végén fáradtan és boldogan mosolygott a csoportképen.

További képek a FOTOGALÉRIÁBAN láthatók! 

 


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk