Interreg ornament
Eduwood
institution

A projekt tartalma

Eduwood – határmenti projekt  a faépítészeti és bútoripari oktatás fejlesztéséért

 

Osztrák-magyar együttműködésben valósul meg az élményalapú online oktatási rendszer kialakítása

2021 májusában indult az „EDUWOOD” magyar-osztrák határon átnyúló együttműködési program. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország program keretein belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával megvalósuló projekt legfontosabb feladata a faépítészeti és bútoripari oktatás gyakorlatközpontú, projektszemléletű fejlesztése a határ két oldalán.

 

A projekt alapgondolatát az oktatás és a munkaerőpiac jobb összekapcsolódásának igénye keltette életre. A faépítészeti- és bútoripari oktatás területén mindkét országban megfigyelhető a diákság motiválatlansága, az iskolaelhagyás, vagy a (diplomás) képzés befejeződésének elhúzódása. Az oktatás a szakemberek tapasztalatai alapján nem eléggé gyakorlatorientált, és projektközpontú, a bevont gyakorló szakemberek száma még mindig alacsony. A határ mindkét oldalán kihívást jelent az oktatási intézmények számára a tehetséggondozás, az ipar igényei szerinti kompetenciák fejlesztése. A vállalkozások és oktatási intézmények közötti gyakorlatorientált, hosszú távú, oktatási célú együttműködések a két országon belül jól működnek (duális képzések), de határmenti vonatkozásban még nincs ennek kiépült rendszere, így konkrét, hosszú távú együttműködési megállapodások szükségesek a faépítészet és a bútoripar területén, vállalkozások és iskolák között, összekapcsolva a határ két oldalát.

 

A projekt átfogó koordinációját a soproni Faipari Tudományos Alapítvány (FATA) látja el, partnerségben a grazi Institut für Innovations- und Trendforschunggal (IITF), illetve a közép- és felsőfokú képzőintézményekkel, de a projektcélok akkor tudnak teljesülni, ha a lehető legtöbb diák, oktató, és vállalkozás bekapcsolódik a megvalósításba. 

Tömeges online (MOOC) kurzusok megvalósítása mellett egy közös, online oktatási platform létrehozása is a projekt célját képezi. A kurzus célja az ismeretmegosztás („skill share”) és a diákság motiváltságának növekedése a közösségépítés által. Így élményszerű lehet a  tanulást. Az online oktatás most a járványhelyzet kapcsán került előtérbe, de ettől függetlenül is egyre nagyobb igény jelentkezik online eszközök alkalmazására a fiatal generáció tanítása során.

Az online platformon diákok, tanárok és a kapcsolódó ipari szereplők határmenti közösségépítése folyik, akik valamilyen ismeretet adnak át társaiknak, elsősorban videomegosztás által, de lehetőség lesz más formátumú oktatási anyagok megosztására is a különböző témákban, a faépítészet és a bútoripar egyes kategóriáiba.  Az általános iskolások számára pedig pályaorientációs céllal szakköröket, munkahely bemutatókat és nyári táborokat szerveznek.

 

A fejlesztéshez az ipari szereplők bevonása nélkülözhetetlen egyrészt a kimeneti igények, másrészt a gyakoratorientáltság biztosítása miatt. A projektpartnerek a határmenti faépítészeti és bútoripari (középfokú és felsőfokú) oktatási intézmények tanárai, oktatói és diákjai számára kínálnak szolgáltatást, teremtik meg az összefogást, együttműködési szerződések megkötésével korábbi projektek tapasztalataira építve.

 

A platform kifejlesztését, a programok kidolgozását és végrehajtását alapos helyzetfeltárás előzi meg: ennek keretében mind magyar, mind osztrák oldalon elvégzik a faipari szakmákkal kapcsolatos attitűdök vizsgálatát a diákok és a szülők körében is, elemzik a munkaerőpiaci helyzetképet, összevetik a határ két oldalán meglévő képzéseket és tananyagokat, a duális képzéseket, és természetesen a faipari ágazati szereplők, mint jövőbeli foglalkoztatók elvárásainak átvilágítása is megtörténik.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk