Interreg ornament
Eduwood
institution

Helyzetfeltáró kutatások

A projekt első munkacsomagjában megvalósuló helyzetelemzés során egymás képzéseinek megismerése, attitűdkutatások, munkaerőpiaci helyzetkép feltárása történik a határ mindkét oldalán (vállalkozások, érintett szervezetek részvételével). Cél elkészíteni az intézményesített együttműködési programot, ami keretet ad a következőknek: közös képzések tervezése és képzések szabályozása, közös újszerű oktatási gyakorlatorientált programok és eszközök fejlesztése, vállalkozások bevonása az oktatásba határmenti relációban (együttműködési megállapodások). A szekunder kuatás során készült tanulmányunk a T1. munkacsomag helyzetelemzés részeként született, amely során egymás képzéseinek megismerése, attitűdkutatások, munkaerőpiaci helyzetkép feltárása történt a határ mindkét oldalán (vállalkozások, érintett szervezetek részvételével). A szekunder kutatás célja volt, hogy megvizsgálja az érintett oktatási intézmények képzéseit és oktatási rendszereit. Emellett megvizsgáltuk a lemorzsolódás, pályaorientáció, digitalizáció kérdésköröket is.
Ezt követően négy primer kutatást végeztünk, melyek közül az első a platform iránti attitüdöt vizsgálja. A skillshare platformokra több best practice példát látunk a világ számos pontján, speciálisan faipari tanulmányokat végzőknek és középfokú/felsőfokú tanulmányokat folytatóknak azonban még nem került ilyen kialakításra. A fejlesztés előtt ezért indokoltnak láttuk a határmenti régióban, magyar és osztrák oldalon egyaránt feltérképezni a célcsoport diákság attitűdjeit több témában, egyfelől a platform iránti nyitottság, másfelől az önképzéssel, fejlődéssel kapcsolatos attitűdök, a meglévő skillek, illetve az integrálandó témák és azok formái kerültek a vizsgálat középpontjába.
A megkérdezésre online kérdőív keretein belül került sor, az adattisztítás után 501 kérdőív került kiértékelésre. Magyarországról 1 felsőoktatási intézmény és 7 középiskola, Ausztriából 3 felsőoktatási intézmény és 4 középiskola vett részt a különböző faipari szakmákat tanuló diákjaival a kutatásban. Ezt követően szakértői interjúkat bonyolítottunk le. A 21 egyetemi oktató és középiskolai tanár körében készült egyéni interjús kvalitatív vizsgálat kérdéskörei támogatták az EDUWOOD oktatási rendszer fejlesztését és kommunikációs inputokat szolgáltattak az intézmények bevonásához, együttműködési megállapodások megkötéséhez. A kutatás során a projekt célcsoportjába tartozó interjúalanyok megismerték a tervezett rendszert és véleményt formáltak arról. A kutatás során vizsgáltuk a határmentiség dimenzióit, azt, hogy milyen korábbi tapasztalatok, attitűdök kapcsolhatók a határmenti együttműködéshez. Ezt követően az EDUWOOD rendszer osztrák-magyar aspektusait és az online módszer várható fogadtatását kutattuk. Kitértünk arra, hogy az adott oktatási intézmény milyen lehetséges együttműködési formákat vállal, támogat a határmenti faipari oktatás közelítéséhez. A kérdéssort a válaszadók által támogatott kommunikációs eszközök, módszerek feltárása zárta. A tanulmány hozzájárul a következő projektidőszak feladataihoz: az oktatási intézményekkel történő együttműködési megállapodások megkötése és az EDUWOOD rendszer funkcióinak megadása, a rendszer programozása.Az Interreg AT-HU166 - Eduwood projekt keretében primer kutatást végeztünk a projektrégió lakossága körében. A jelen primer kutatást két egymástól független alkutatás képezi: az egyik kutatást a projektrégió diáksága körében végeztük, míg a másik kutatás célcsoportja a 10-14 éves gyermekeket nevelő szülők voltak.A jelentésben először a diákság körében végzett helyzetfeltáró kvantitatív felmérést ismertetjük. A kutatás célja az volt, hogy segítsen felfedni a diákság körében a korábbi pályaválasztási döntés folyamatát és befolyásoló faktorait, felmérni a faipari szakmák általános megítélését, illetve megismerni a továbbtanulási szándék mértékét és okát.A jelentésben következő részében a szülők körében végzett helyzetfeltáró kvantitatív felmérést ismertetjük.
A kutatási kérdéskörök a szülői célcsoportban a következők voltak:a pályaválasztási döntést befolyásoló tényezők, szülői szempontok,a választott iskolatípusok felmérése és a választás okainak feltárása, a különböző szakmák presztizsének megítélése, faipari szakmák választásának támogatása, pályaválsaztással szembeni attitűdök, külföldi munkavállalási tervek szülői szempontból, a különböző pályaorientációs eszközök hatásosságának vizsgálata.

Az utolsó kutatás témája a projekt tervezett tevékenységei iránti igény, illetve oktatási fejlesztési lehetőségek feltárása a faipari vállalkozók körében. A kutatás célja felmérni a vállalkozások igényeit a faépítészeti és bútoripari kompetenciákkal kapcsolatban. A kuatási eredmények megtekinthetőek, igény esetén kérjük lépjen kapcsolatba eduwood@fatahungary.hu címen.

T1.2.1. Eduwood - platform

T1.2.2. Kutatási jelentés - interjú tanárokkal

T1.2.3 Eduwood - Lakossági kutatás tanulmány

T1.2.4. Eduwood - Munkaerőpiaci kutatás jelentés

T1.2.5. Összegző tanulmány

T1.1.1. Tanulmány - Audit az osztrák-magyar határmenti fa- és bútoripari képzésekről

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk