Interreg ornament
REBEN
envira

Projektrendezvények

Kick-off projektnyitó rendezvény

2017-11-14

2017. november 14-én került sor a "REBEN" c. projekt hivatalos nyitórendezvényére. Burgenland Tartomány és magyar partnere, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös meghívását elfogadva számos vízgazdálkodási, tudományos és természetvédelmi szakértő vett részt az eseményen és ismerte meg a Fertő tó számára kiemelt jelentőséggel bíró projekt egyes megvalósítási lépéseit.

 

DI Johannes Ehrenfeldner, a házigazda szerepét betöltő Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta a projekt természetvédelmi jelentőségét és stratégiai partnerként támogatását fejezte ki a partnerség felé. A vezető partner részéről WHR DI Gerald Hüller, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal Víz, Környezet és Vidéki Struktúra szakcsoport vezetőjeként üdvözölte a jelenlevőket és rámutatott a projekt fontosságára a vízgazdálkodás szempontjából.

 

„A projekt kiemelt jelentőséggel bír térségünk számára a határ mindkét oldalán. A Fertő tó amellett, hogy egyedülálló növény- és állatvilágnak biztosít élőhelyet, egyben a szabadidős tevékenységek és a turizmus számára is jelentős szerepet játszik. A tó jó vízminőségének fenntartása kulcsfontosságú. Mindehhez meg kell teremtenünk a szükséges keretfeltételeket, illetve meg kell hoznunk a helyes intézkedéseket" hangsúlyozta Helmut Bieler, burgenlandi tartományi tanácsos.

 

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte a határon átnyúló együttműködés jelentőségét: „Sok közös terület van országaink között, ahol együtt lehet működni, de a Fertő tónál nincs „közösebb”. A tó és annak élővilága abszolút nem ismeri a határokat. Így tehát nélkülözhetetlen fontosságú a határ két oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a közös, ténylegesen határon átnyúló tevékenység alapvető feltétele a közös tudásbázis megléte, hogy közösen sikerüljön helyes döntéseket hozni, aminek viszont a kellő mennyiségű és minőségű információ az egyik legfontosabb alapfeltétele.”

 

Ezt követően került sor a projektcélok és a tervezett tevékenységek bemutatására az adminisztratív feladatokért felelős DI Dr. Hannes Schaffer (mecca consulting) vezetésével. "Annak ellenére, hogy a Fertő tóval már számos kutatás foglalkozott, még mindig vannak hiányzó ismeretek arra vonatkozólag, hogy a nádas öv milyen fontosságú szerepet tölt be a tóra nézve" fejtette ki WHR DI Helmut Rojacz, megbízó és a burgenlandi Vízgazdálkodási Tervezés Referátus vezetője. "A vízgazdálkodási kezelési terv a Fertő tó nyílt vizére és nádas övére egyaránt vonatkozik. Meg szeretnénk ismerni, hogyan zajlanak bizonyos cserefolyamatok, illetve milyen hatással vannak azok a víz minőségére. A kezelési terv többek között konkrét javaslatokat fogalmaz meg a nádas öv csatornáinak kialakítására" tette hozzá a tartalmi megvalósításért felelős szakértő, Mag. Dr. Georg Wolfram, a DWS Hydro-Ökologie GmbH ügyvezetője. Magyar oldalról Kovács Richárd, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tószabályozási szakértője szemléltette a nádas öv változásait az elmúlt évtizedekben és bemutatta a tó magyar oldalán tervezett megvalósítási lépéseket.

 

Univ. Prof. Dr. Alois Herzig, a Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park limnológusa és tudományos vezetője előadásában kiemelte a Fertő tó, mint élettér kiemelkedő jelentőségét és üdvözölte a projektkezdeményezést.

 

A nyitórendezvény meghívója letölthető formátumban elérhető.


Bilaterális szakkonferencia

2019-04-25

2019. április 25-én, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál, Győrben került sor az első REBEN szakmai konferenciára. A rendezvényen bemutatták a projekt célkitűzéseit, a projekt során eddig elvégzett vizsgálatokat és tapasztalatokat, és megvitatták a nyitott kérdéseket.

 

Az eseményt Németh József, az ÉDUVIZIG igazgatója és Gerald Hüller, a Burgenlandi Tartományi Hivatal vízügyi, környezetvédelmi és tájszerkezeti szakcsoportjának vezetője nyitotta meg. A Fertő tó vízgazdálkodási feladatainak összetettségét és a projektben megoldandó különféle problémák szoros összekapcsolódását jól tükrözték a prezentációk. Az osztrák és a magyar szakértők a témában készült előadásai betekintést adtak a közös vízminőség-kezelési terv tudományos alapját képező tanulmányokba / vizsgálatokba.

 

A változatos szakértői beszámolók Burgenland tartománytól (5. Építési Igazgatóság, Illmitzi Biológiai Állomás), a Bécsi Agrártudományi Egyetemtől, a Bécsi Műszaki Egyetemtől, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemtől, a DWS Hydro-Ecology GmbH-tól és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól származtak. A rendezvényen a szakma képviselői mellett jelen voltak a regionális közigazgatás képviselői, valamint a szakképzési intézmények érdeklődő hallgatói, ill. kutatói és oktatói is.

 

A konferenciát Christian Sailer, a Burgenlandi Tartományi Hivatal vízgazdálkodási osztályának főosztályvezetője és Sütheő László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese foglalta össze: "A projekt jelentősen hozzájárul a Fertő tó stratégiai tanulmányban felvázolt célok megvalósításához, és ezzel a tó hasznosításának természet közeli és fenntartható kezeléséhez, valamint a jó vízminőség fenntartásához."


II. bilaterális szakkonferencia

2020. október 29. – GoToMeeting

2020. október 29-én – a COVID járványhoz igazodóan - online rendezte meg az ÉDUVIZIG a II. REBEN bilaterális szakkonferenciát a GoToMeetingen keresztül. A közel 50 fő - köztük számos magas beosztású - résztvevő egyenlő arányban oszlott meg Ausztria és Magyarország között, ez is bizonyítja a Fertő tó iránti élénk érdeklődést.
Az eseményt SÜTHEŐ László, az ÉDUVIZIG műszaki igazgatóhelyettese és Gerald HÜLLER, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal Víz-, Környezet és Vidéki Struktúra szakcsoport vezetője nyitotta meg.
Délelőtt a projekt szakértői előadásokat tartottak a Fertő tó morfológiai és hidrodinamikai viszonyairól (KRÁMER Tamás és BLASCHKE Alfred Paul), a hidrokémiai gradiensekről és a cserefolyamatokról (Matthias ZESSNER), az ökológiai vizsgálatokról (BOROS Emil és HAINZ Roland) és a Fertő tónál található nádas állományok értékeléséről (KIRÁLY Géza). Az előadások, amelyeket többnyire osztrák és magyar képviselők közösen tartottak, kiemelték a kiváló együttműködést és a kölcsönös megértés magas szintjét a projekt során.
A konferencia második része az utolsó projektfázis hangsúlyos részeiről szólt: - a közös szintézis jelentésről (Matthias ZESSNER, Georg WOLFRAM) és a közös vízgazdálkodási kezelési tervről (Georg WOLFRAM).
Az előadások után lehetőség nyílt kérdések feltevésére és közös megbeszélésére.
A konferenciát Christian SAILER, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főcsoportvezetője és PANNONHALMI Miklós, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki igazgatóhelyettese foglalta össze: „A Fertő tó érzékeny rendszerét az elmúlt 150 évben erősen befolyásolták az emberek. Ezért gondosan kell megválasztani a jövőre vonatkozó megfelelő intézkedéseket a tó egyensúlyának fenntartása érdekében. A REBEN projekt, amelyben kiválóan, egyenlő Félként sikerült határon átnyúlóan együtt dolgozni, a tó fenntartható fejlődése szempontjából lényeges elem.”
A szakkonferencia előadásai letölthetők a www.eduvizig.hu oldalról.


REBEN zárókonferencia

2020. december 15. - Zoom

2020. december 15-én került megrendezésre a Vezető Partner szervezésében a REBEN zárókonferencia, amelyre a COVID-19 helyzet miatt online módon Zoomon keresztül került sor. A Fertő tó vízgazdálkodása iránt több mint 50 osztrák és magyar résztvevő érdeklődött.
Heinrich DORNER a Burgenlandi Tartomány Kormány tanácsosa és NÉMETH Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket.
Gerald HÜLLER, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal Víz-, Környezet és Vidéki Struktúrák szakcsoportjának vezetője tartotta a szakmai bevezetést.
A záróesemény fő hangsúlya a „REBEN” projektben kidolgozott kezelési terv prezentációja volt a vízgyűjtő terület, a megtápláló vízfolyások/ hidrodinamikai szempontok, az üledékkezelés, a nád és a monitoring témák vonatkozásában. Az első blokkban KRÁMER Tamás, KOVÁCS Richárd, PANNONHALMI Miklós és Georg WOLFRAM áttekintést nyújtottak a Fertő tó kezelésével kapcsolatos korábbi tapasztalataikról. A második blokkban Matthias ZESSNER, Georg WOLFRAM és Patricia RIEDLER a „REBEN” projekt eredményei alapján javaslatokat mutattak be a jövőbeni vízgazdálkodáshoz. A harmadik blokk az intézkedések tekintetében a felelősségi köröket tartalmazta; ezeket a szempontokat Georg WOLFRAM ismertette.
Az előadások után lehetőség nyílt kérdések feltevésére és közös megvitatására. Kérdéseket a moderált chatben is meg lehetett fogalmazni.
SÜTHEŐ László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese záró gondolataival méltatta a projekt pozitív hozadékát.
A konferenciát Christian SAILER, Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főcsoportvezetője zárta. Köszönetet mondott a projektpartnereknek és vállalkozóknak a határokon átnyúló kiváló együttműködésért. Külön köszönetet mondott Helmut ROJACZ-nak és Herbert SZINOVATZ-nak, akik az 5-ös osztály – Építési Igazgatóság nyugállományú munkatársai. Nekik nagy szerepük volt a projekt kezdeményezésében és kidolgozásában.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk