Interreg ornament

SO11 Vállalkozás

Alapadatok


Vezető partner

Innovation Region Styria GmbH

Email:

claudia.krobath@irstyria.com

ERFA társfinanszírozás:

€ 684 315,89

Teljes költségvetés:

€ 805 077,52

Időtartam:

05/2016 - 10/2019

Projektpartnerek

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH.
Berufsförderungsinstitut Burgenland
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)

Összefoglaló


Ausztria és Magyarország számára közös kihívást jelent egyrészről a műszaki szakmákban uralkodó szakemberhiány, másrészről a nők számának alacsony aránya a műszaki szakmákban (Ausztriában 15%, Magyarországon10%). A gazdaság versenyképessége az eddiginél is nagyobb mértékben függ a rendelkezésre álló szakképzett munkaerőtől. Fontos lehetőség a nők érdeklődésének felkeltése a műszaki szakmák iránt.


Célkitűzések:  • szakemberhiány csökkentése

  • női munkavállalók arányának növelése a műszaki szakmákban

  • KKV-k, közvetítők, oktatási intézmények hálózatosodásának intenzívebbé tétele

  • műszaki szakmák imidzsének javítása.


Határon átnyúlóan és közösen innovatív szolgáltatási csomag készül KKV-k számára, amely két alkalmazási területen kerül kifejlesztésre és tesztelésre.


1 Műszaki kísérleti modulok (húzóágazatok Ausztriában és Magyarországon - fémipar, elektronika, energiatechnológia, IT és folyamatorientált robottechnológia)


2 Attraktív túravezető üzemlátogatásokhoz.


A kihívás a különböző csoportok igényeinek való megfelelés:  • 6-15 éves diáklányok

  • pályaválasztási tanácsadók és pedagógiai főiskolák.


KKV munkatársak workshopokba történő bevonására is sor kerül a szolgáltatási csomag bevezetésének és megvalósításának érdekében. Ezzel egyidejűleg egy határon átnyúló „tudásplatform“ kerül kialakításra, amely szakértői csoportként (peer review group, PRG) a projekt minőségbiztosítása mellett tapasztalokkal, igények jelzésével és ötletekkel járul hozzá a projekthez. A PRG tagjai a projektpartnereken (4 üzleti tevékenységeket támogató, közvetítő szervezet és 2 képző intézmény) és KKV-ken kívül más közvetítők, szociális partnerek, szakértők, pedagógiai főiskolák, oktatási intézmények és szerepmodellek. A projektpartnerek és KKV-k különböző kompetenciái, valamint a kölcsönhatás által fontos hozzáadott érték keletkezik. Cél a regionális vállalkozások erősítése magyar és osztrák oldalon.


 

Alapadatok


Vezető partner

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Email:

sandor.borbely@kva.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 339 099,00

Teljes költségvetés:

€ 398 940,00

Időtartam:

01/2020 – 12/2021

Projektpartnerek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dachverband burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen

Összefoglaló


A női vállalkozók gazdasági életben betöltött jelentőségére számos nemzeti és nemzetközi kutatás és tanulmány rávilágított. Noha a női vállalkozók száma enyhe növekedési pályán mozog, vállalkozás alapítása és működtetése esetén jellemzően több nehézséggel kell szembenézniük, mint a férfiak által irányított vállalkozásoknak. Mindemellett jellemző a női vállalkozók alulreprezentáltsága a gazdaságban. Tipikus nehézségeik többek között: a finanszírozáshoz való hozzáférés, a képzés, a hálózatépítés, valamint az üzleti tevékenység és a család összeegyeztetése, melyek a programtérségben fokozottan jelen vannak.


Az elmúlt években több kezdeményezés is irányult a női vállalkozók támogatására, még sincs kifejezetten a programterületen lévő női vállalkozók gazdasági helyzetének támogatására, kompetenciafejlesztésére vonatkozó közös képzési, ill. tanácsadási program, amely az AT-HU határtérségre fókuszált módon segíti és támogatja stabil fejlődésüket, lendületet adva fejlődési esélyeik bővítéséhez.


E projektben, egy nemzetközi konzorciumban - a két HU PP partnerségével -  korábban kidolgozott több modulból álló tréning programmal támogatott komplett mentorálási módszertan felhasználása, és annak határon átnyúló struktúrába helyezése révén, egy a programtérségben fokozottan jellemző kihívások megválaszolására fókuszáló és frissített mentorálási módszertant alakítanak ki. Ezután, két mentorálási hatásterületen toborzás, felkészítés és bilaterális kapcsolatépítés történik, kialakulnak a mentor-mentorált párosok, majd lezajlik a mentorálás. Különlegessége, hogy eredményeit több alkalommal, bilaterális szinten összegzik és hasznosítják. A mentorálásban résztvevők és a PP-k alapítótagságával megalakul a határon átnyúló női vállalkozói - FEMskill - közösség és létrejön annak online-platformja.


A kommunikációs tevékenységeket a női vállalkozók, nők a gazdaságban témáját hangsúlyozó érzékenyítés teszi teljessé.

Alapadatok


Vezető partner

Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Email:

lazary@pbn.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 654 922,83

Teljes költségvetés:

€ 770 497,45

Időtartam:

01/2020 – 06/2022

Projektpartnerek

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
PROFACTOR GmbH
FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH
Forschung Burgenland GmbH

Összefoglaló


A digitalizáció komoly kihívások elé állítja a vállalkozásokat minden ágazatban, mely csak az átalakulás résztvevőinek együttműködésével küzdhető le. A sűrűn lakott területek, a nagyvárosok megfelelő méretgazdaságosággal bírnak az átalakuláshoz – új platformok létrehozása, közösségi közlekedésben a dízelüzemről elektromobilitásra való átállás, vagy új technológiák (3D nyomtatás, vagy adat-tudomány) alkalmazása, szakemberek koncentrációja.


A határ két oldalán lévő, a digitális átalakulás iránt elkötelezett szervezetek összekötésével az ehhez  szükséges tudás megszerezhető, hozzájárulva így a vállalatok sikeres átalakításához. Ez elősegíti a határon átnyúló együttműködéseket, a szervezetek kölcsönös egymásra hatását, míg fejleszti is egyben az egyes technológia-transzfer szervezetek kompetenciáit, az alábbi feladatokkal:  • a digitalis transzformációban részt vevő szervezetek egymást kiegészítő szolgáltatási portfóliójának kidolgozása –a későbbiekben ezek digitális innovációs csomópontokká válnak (DIH-ek),

  • a vállalatok technológiai érettségének és a digitális potenciáljának mérésére közös módszertan kialakítása,

  • a koncepció megfelelőségének igazolására esettanulmányok készülnek, határon átnyúló szolgáltatási ajánlatokkal,

  • a különböző szintű szakpolitikai érdekelt szereplők integrálásával megvalósul a hálózat nemzetközivé tétele.


Azok a DIH-ek kerülnek kiválasztásra az Improve! partnerek közé, amelyek regionálisan, nemzeti vagy nemzetközi szinten kinevezett/akkreditált innovációs csomópontok. Ezeknek a DIH-eknek, csomópontoknak önmagukban nincsen meg a kompetencia teljes tárháza kezdve a 3D fémnyomtatástól az érettségi auditon át a digitális ikerpárokig így ezek integrációja nélkülözhetetlen.


A digitális innovációs csomópontok európai szintű stratégiai eszközök a Digital Europe és Horizon Europe programok számára. Összekapcsolva őket határmenti, egymást kiegészítő tevékenységekkel, EU-szintű zászlóshajó program valósítható meg.

Alapadatok


Vezető partner

Effix-Marketing Kft.

Email:

pkj@effix.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 840 889,39

Teljes költségvetés:

€ 989 281,64

Időtartam:

05/2017 – 10/2019

Projektpartnerek

Holzcluster Steiermark GmbH
IITF Institut für Innovations- und Trendforschung
Fachhochschule Burgenland GmbH

Összefoglaló


A fa- és bútoripar az egyik legjelentősebb ágazat a Nyugat-Dunántúlon, Dél-Burgenlandban és Kelet-Steiermarkban. Utóbbi térség Európa egyik fejlesztési és innovációs központja. Az ágazat fejlődését a határ mindkét oldalán több gazdaságfejlesztési-, klaszter szervezet segíti, adottak a K+F+I kapacitások valamint a felsőoktatási háttér. E szervezetek között azonban a közös problémák határon átnyúló megoldására kevés kezdeményezés indult, ezért a rendelkezésre álló szakmai tudás eddig nem is hasznosulhatott határon átnyúlóan.


Az ágazatban működő KKV-k új technológiák, innovációk alkalmazására kevésbé nyitottak, más cégekkel, szervezetekkel való együttműködési hajlandóságuk alacsony. A menedzsment szemlélet hiánya, a generációváltás nehézségei, a piaci ismeretek hiányosságai miatt az innovációs hajlandóság csekély, csak szórványosan fordulnak elő áttörő újdonságok. Ugyanakkor az új vásárlói igények és a makrokörnyezet változásai kikényszerítik az új nemzetközi piacokon, új termékekkel történő megjelenést. A határmentén jelen lévő tudás, alapanyagbázis lehetővé teszi az összefogást, és új, nemzetközi piacok közös elérését.


A projekt átfogó célja az AT-HU határtérségben a fa- és bútoripari KKV-k innováció alapú nemzetközi versenyképességének erősítése. A határon átnyúló operatív együttműködési lehetőségek feltárása, a piaci ismeretek bővítése, a tudástranszfer, az innovatív niche („piaci rés”) termékek fejlesztése, a piacra vitelt megalapozó értékesítési rendszer, az innovativitást ösztönző környezet mind a régió közös lehetőségeinek területe. A megvalósuló tevékenységeknél, a határon átnyúló hozzáadott többletérték az értékmérő.

Alapadatok


Vezető partner

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Email:

sandor.borbely@kva.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 699 405,00

Teljes költségvetés:

€ 1 999 300,00

Időtartam:

02/2017 – 07/2019

Projektpartnerek

Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum
Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – Wechselland
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
LAG Interessensgemeinschaft (IG) Kraftspendedörfer Joglland

Összefoglaló


Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k térségi és határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét hozta létre a REGIONET kezdeményezés. A térségek hálózatalapú szerveződésének köszönhetően a határtérség ágazatokon átívelő és határon átnyúló üzleti kapcsolatai kimozdultak a stagnáló állapotból. Ugyanakkor a határon átnyúló erőfeszítések ellenére a hálózatok túlnyomórészt továbbra is csak saját magterületükön aktívak. A vállalkozói hálózatok együttműködése eseti jelleggel egy-egy gazdasági probléma megoldására korlátozódik, nem stratégiai jellegű, ezért a határon átívelő stratégiai együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázatlanok maradnak.

A nyitott és motivált vállalkozói hálózatok által generált impulzusok nagymértékben segítik a vállalkozások nemzetközi versenyképességét. A határon átnyúló stratégiai gazdaságfejlesztési együttműködésekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében a gazdaságfejlesztési szervezetek bevonásával a hálózatok ún. térségi vállalkozói kezdeményezéssé fejlődnek, majd ezt követően a közvetlen határ régióban 4 bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportot hoznak létre.

Ennek eredményeként a vállalkozói hálózatok ki tudnak lépni saját (térségi–nemzeti) gazdasági zónájukból, hatékonyabban tudnak együttműködni és ezáltal egyfajta katalizátor szerepet betölteni a határtérségi KKV-k piaci növekedésében és innovációs aktivitásuk elősegítésében.

A bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok stratégiai együttműködése, az ágazatspecifikus, innováció-ösztönző együttműködéseinek kiépítése, valamint a vállalkozói készségfejlesztésre és nemzetközi üzleti kapcsolatépítésre irányuló tevékenységek a határtérségi KKV-k versenyképességének erősítéséhez vezetnek.

Alapadatok


Vezető partner

Berufsförderungsinstitut Burgenland

Email:

b.venus@bfi-burgenland.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 552 651,59

Teljes költségvetés:

€ 650 178,35

Időtartam:

09/2018 – 02/2021

Projektpartnerek

Zala Megyei Cigány Civil Szervezet
A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Összefoglaló


A projektterület Ausztriában Burgenlandot, Magyarországon Zala megyét érinti. A roma és szinti lakosság száma jelentős a térségben, ők gyakran szembesülnek a hátrányos megkülönböztetés negatív hatásaival. Projektünk szempontjából közülük is kiemelendők azok a bizonytalan helyzetű vállalkozások, melyek bátorításra, szakmai támogatásra és kompetenciafejlesztésre szorulnak gazdasági stabilitásuk biztosítása érdekében. A projekt célja a roma és szinti KKV-k 3 éves túlélési rátájának növelése annak köszönhetően, hogy a projekt tevékenységeinek eredményeként javul a vállalkozások egymás közötti és intézményekkel közös együttműködési szintje, valamint fejlesztésre kerül a vállalkozások menedzsment képessége és vállalkozói kompetenciái. A projekt keretében egy személyes, kérdőíves felméréssel megvizsgáljuk a határtérség roma és szinti vállalkozóinak sajátosságait annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük célcsoportunk jellemzőit, elvárásait, hiszen a projektben együttműködő szervezetek ennek alapján tudják szolgáltatásaikat fejleszteni. Ez a felmérés fogja az alapját képezni a tanácsadók felkészítésének, mivel fontosnak tartjuk, hogy a felkészítési tananyag leginkább azokra a fókuszterületekre irányuljon, amelyekre a vállalkozóknak szüksége van. A felkészített tanácsadók egyéni tanácsadások keretében – szükség esetén hosszabb távú mentorálással – segítik a vállalkozókat, továbbá csoportos coaching workshop-okat is szervezünk szakmai kompetenciafejlesztési céllal.  A projektben részt vevők közötti tapasztalatcserét és hálózatosodást szolgálják a kerekasztal-találkozók és a szakmai tanulmányutak, melyek a jó gyakorlatok megismerését is biztosítják. Egy innovatív internetes és mobilapplikációs roma vállalkozói platform létrehozása és működtetése segíti, hogy a vállalkozást működtető romák megjelentessék vállalkozásukat, bemutathassák tevékenységüket, valamint feltöltésre kerülnek ide egyéb olyan információk is, melyek a vállalkozók számára hasznosak.

Alapadatok


Vezető partner

Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH

Email:

fraissler-simm@oststeiermark.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 253 130,00

Teljes költségvetés:

€ 297 800,00

Időtartam:

01/2021 – 12/2022

Projektpartnerek

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Összefoglaló


Mezőgazdasági, kereskedelemi és turisztikai kis- és középvállalkozások alkotják az osztrák-magyar határtérség vidéki régióinak gazdasági gerincét. Ezeknek a vállalkozásoknak azonban egyre nehezebb érvényesülni a nagy, nemzetközi cégek és kereskedelmi üzletláncok mellett. A hosszú távú túlélés érdekében új piacok felé kell nyitniuk közvetlen környezetükön kívül. A legnagyobb piaci lehetőséget a nagyvárosi agglomerációk kínálják. Ezek lakosságának vásárlóereje a fennmaradó határrégió többszöröse. A közelmúltban sok vállalkozás próbálkozott online értékesítéssel nyitni ezen szegmens felé. A termékek bevezetéshez és a piaci sikerhez azonban elengedhetetlen a tényleges fizikai jelenlét. Ez a kis vállalkozások számára egyénileg aligha megfizethető. A projektpartnerek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy sok minden lehetséges, ha együttműködésben dolgozunak ki megvalósítási koncepciót. A cél egy közös, attraktív üzlet megnyitása Bécsben, amelyben helyi élelmiszereket, egyedi kézműves termékeket és speciális üdülési ajánlatokat kínálnak a határ menti régióból. Az vásárlók megkóstolhatják a regionális specialitásokat, kipróbálhatják a helyi termékeket és autentikus nyaralási ajánlatokat fedezhetnek fel. Ennek előfeltételeit ezen projekt teremti meg az üzleti élet, a mezőgazdaság és a regionális fejlesztés érintett szereplőinek együttműködésében. Első lépésként - a meglévő vállalkozói kapcsolatokon túl - széles partnerséget építenek ki az érdekelt helyi termelőkkel, vállalkozókkal. Szakértők támogatásával piackutatást végeznek, és kidolgozzák a Bécs térségében található sikeres modellbolt részletes koncepcióját. A regionális vállalkozásfejlesztési szervezetek és vállalkozások közös működtetési struktúrát dolgoznak ki és konkrét végrehajtási, működtetési lépéseket határoznak meg. Erre alapozva kifejlesztenek egy módszertant, modellt, ami helyi szinten, kisebb regionális központokban is megvalósítható.

Alapadatok


Vezető partner

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Email:

felhelyesnejudit@gymskik.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 886 011,33

Teljes költségvetés:

€ 1 042 366,32

Időtartam:

01/2018 – 06/2020

Projektpartnerek

Széchenyi István Egyetem
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Fachhochschule Burgenland GmbH
Wirtschaftskammer Burgenland
Wirtschaft Burgenland GmbH
CAMPUS 02 - Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Összefoglaló


A programrégióban közös problémaként definiálható, hogy az innovációs potenciál adott, a határrégió gazdasági teljesítménye EU átlag feletti, ugyanakkor innovációs teljesítménye elmarad az EU átlagtól. A projekt átfogó célja a fiatal vállalkozások megerősítése mentorálással és coaching szolgáltatások nyújtásával, az innovációs teljesítmény növelése a határrégiók fiatal vállalkozásai (<5 év) körében, határon átnyúló üzleti (start-up) közösség létrehozása a hosszú távú innovációs és üzleti együttműködés megalapozására.

A projekt tevékenységek révén aktív üzleti együttműködés jön létre a fiatal és induló cégek között, a cégre szabott K+F egyetemi-vállalati akciótervekkel a kutatóhelyi infrastruktúra és know-how intenzívebb hasznosítása valósul meg. Mindeközben a vállalkozások új K+F lehetőségek, szolgáltatások segítségével piaci, üzleti eredményeiket javíthatják, megalapozva hosszú távú sikeres működésüket. A projekt fő kimeneteként a start-up cégek célzott mentorálásával, a fiatal vállalkozások innováció menedzsment ismereteinek bővítése révén hosszú távú túlélési esélyeik jelentősen javulnak. A projekt végső haszonélvezői a fiatal vállalkozások a határrigiókban. A projekt keretében egyéni (mentorálás, coaching, tanácsadás) és csoportos (workshop, céglátogatás) tanácsadási eseményekre kerül sor, a csoportos rendezvényeken az osztrák és magyar résztvevők közösen vitatják meg a felvetett témaköröket. A határrégiókban azonos módszertannal kerül sor az innovációs teljesítmény felmérésre, ezáltal az eredmények összehasonlítása lehetővé válik (még nincs ilyen felmérés). A határon átnyúló üzleti közösség létrehozása és működtetése olyan új és egyedi elem, ami EU-s szinten is jó gyakorlattá válhat. A szelektált ötletek magyar és osztrák cégvezetők általi közös validálása, közös tréningek, a lehetőség szerint vegyes pilot teamek kialakítása során alkalmazott módszereket, azok eredményeit a partnerek hosszú távon is hasznosíthatják.

Alapadatok


Vezető partner

Innovation Region Styria GmbH

Email:

claudia.krobath@irstyria.com

ERFA társfinanszírozás:

€ 284 920,00

Teljes költségvetés:

€ 335 200,00

Időtartam:

01/2021 – 12/2022

Projektpartnerek

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Berufsförderungsinstitut Burgenland
Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH.

Összefoglaló


Az osztrák és magyar programtérség szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozásainak nagy kihívásokkal kell szembenézniük. Elengedhetetlen az erőforrások egyesítése, az ismeretek megosztása, egy tudásbázis felépítése, valamint új, tartósan fenntartható hálózatok és digitalizációs cégekkel kötött együttműködések kezdeményezése.


Ez a projekt nem nagy beruházásokról szól, hanem szeretnénk hatékony, bilaterális együttműködéseket generálni, valamint a szolgáltatási szektornak és a vállalkozásfejlesztő intézményeknek egy olyan új keretet biztosítani, amelyen belül kompetens módon hasznosíthatják a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket.


A projekt a digitalizáció határon átnyúló hozzáadott értékének és előnyeinek a felismeréséről, a digitalizációval kapcsolatos információhalmaz használható módon való feldolgozásáról, a célcsoportok becsatornázásáról, és végül digitális transzformációk és folyamatok bevezetéséről szól.


Előnyök: hogyan értelmezzünk ismert tényeket és trendeket új összefüggésben, és hogyan vezessünk le ebből új megoldásokat? Célunk, hogy az interaktív rendezvények és a különböző területek szereplőinek interdiszciplináris bevonásán keresztül regionális és határon átnyúló együttműködések jöjjenek létre szolgáltató vállalatok, digitalizációs és start up cégek, vállalkozásfejlesztési intézmények, valamint szakértők között. Ezek az együttműködések az osztrák és magyar régiók innovációs ökoszisztémájának egészére, és egyidejűleg a regionális és határon átnyúló értékláncokra is pozitív hatást gyakorolnak.


Fő kimenetek: egy új, határon átnyúló TRENDIG hálózat, egy TRENDIG tudástranszfer-koncepció, TRENDIG „jógyakorlatok“ - megvalósult határon átnyúló együttműködések szolgáltató vállalatok (6) és digitalizációs cégek (6) között - középpontban a digitalizáció és a transzformációs folyamatok vannak.

Alapadatok


Vezető partner

Naturpark in der Weinidylle

Email:

kopfergrosz@weinidylle.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 396 105,43

Teljes költségvetés:

€ 466 006,40

Időtartam:

07/2021 – 12/2022

Projektpartnerek

Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület
Hegypásztor Kör

Összefoglaló


Dél-Burgenland és Vas megye déli része a gazdaságilag fejletlenebb régiók közé tartozik, a KKV-k között kevés az együttműködés és határon átnyúló hálózatba szerveződés sincs. A kkv-k hasonló problémákkal küzdenek, pl. generációváltás, hiányzó nemzetköziesedés, a vidék elnéptelenedése, stb. A bor és gasztronómia köré felépített idegenforgalom, és a régi borospincék turisztikai szálláshelyekké való átalakítása jelentős fejlődési lehetőség ezeknek a strukturálisan hátrányos helyzetű térségeknek. Ahhoz, hogy a határon átnyúló borélmény régió nemzetközi ismertségét megőrizzük és fokozzuk innovatív, átfogó, igényekhez folyamatosan alkalmazkodó ajánlatpalettára van szükség. Ezt csak a KKV-k alakíthatják ki, amihez viszont a vállalkozók hálózatának kiépítése szükséges a teljes szolgáltatásláncon végighúzódó ajánlat nyújtása érdekében. A koronavírus okozta vészhelyzet jól szemléltette a KKV szektor jelentőségét és sérülékenységét. A cél a gazdaságfejlesztés hatásának és a KKV-k túlélési arányának közös növelése a határtérségben. Ez a KKV-k hálózatosodását, tevékenységeik továbbfejlesztését, új vállalkozások alapítását, ill. a vállalkozások továbbvitelére való motiválást jelenti. Az igények felmérése után célorientált kompetenciafejlesztéssel, marketing eszközökkel és a hálózatosodás szervezésével önálló aktivitásra motiváljuk a cégeket. Támogatjuk a KKV-kat kínálatuk hatékonyabb bemutatásában, versenyképesebb termékek kifejlesztésében és azok piacra vitelében. A projekt innovatív, hiszen konkrét pilotrégióban a KKV-kból egy alágazatokat (borászok, turisztikai szolgáltatók, őstermelők, éttermek, pékségek, stb) összefogó, határon átnyúló és egy adott téma köré szerveződő hálózatot hoz létre. Ennek során tudatformálás révén, a lakosságot is bevonja. A projekt követi a Green Deal „termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű európai stratégiát és a helyi termékek értékesítésének támogatásával hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez és a biológiai sokszínűség megőrzéséhez.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk