Interreg ornament

Interreg AT-HU 2021-2027

Bevezető

A 2021-2027 Interreg Ausztria-Magyarország program előkészítése 2019-ben kezdődött, amikor a Monitoring Bizottság (MB) mandátumot adott az Irányító Hatóságnak (IH) hogy elindítsa a Programozó Csoport (PG) tagjelölési folyamatát. A programozási eljárást az Irányító Hatóság koordinálja, míg a Programozó Csoport a döntéshozó szerv, ülései a programozást érintő kérdések megvitatásának legfőbb fórumaként szolgálnak.

 

A folyamat eredményeként hamarosan elérhetővé válik az új Interreg Program (IP). Ez a dokumentum definiálja a közös program stratégiáját, partnereit és finanszírozását, meghatározza a prioritásokat, irányítja a kommunikációt és a projekteket, valamint kijelöli a program intézményeit.

 

A programdokumentum a következő EU rendeleteket követi: EU 2021/1058 rendeletét az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról, az EU 2021/1059 rendeletét az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről és az EU 2021/1060 rendeletét a Közös Rendelkezésekről. A szabályozások végleges változatai 2021. június 30. óta elérhetőek.

 

A folyamat során jól hasznosítottuk az elmúlt programozási időszakok során összegyűjtött rengeteg tapasztalatot, és örömmel tájékoztatjuk Önöket a programozás eddigi nagyszerű eredményeiről.


A programozás jelenlegi állása

Az utóbbi időben felgyorsultak az események: az Interreg Program (IP) legtöbb fejezete és a tagállamok pénzügyi hozzájárulása már majdnem végleges. A jövőbeli tematikus fókusz és a programterület meghatározása megtörtént, az érdekelt felekkel folytatott konzultációk tanulságait a programdokumentumba építettük, illetve a program eredményeinek mérésére szolgáló indikátorrendszer kidolgozása is folyamatban van.

 

Ami a program adminisztrációs hátterét illeti, megegyezés született a programirányítás korábbi sikeres struktúrájának megtartásáról. Az Interreg AT-HU-t ismét a Regionalmanagement Burgenland fogja irányítani, mint Irányító Hatóság, amelyet a Közös Titkárságnak otthont adó Széchenyi Programiroda támogat.

 

Hogyan jutottunk el eddig?

A folyamat a programterület alapos elemzésével kezdődött. A területi és társadalmi-gazdasági elemzés figyelembe veszi az alapadatokat, az összes vonatkozó nemzeti/regionális és uniós stratégiát, valamint a 2014-2020-as program értékelésének eredményeit. Ennek alapján a külső szakértők a PG-vel közösen és a különböző érdekeltek széles körű bevonásával (Stakeholder konzultáció) stratégiaépítési folyamat keretében dolgoztak ki javaslatot a jövőbeli tematikus koncentrációra. Ezt a folyamatot a stratégiai tematikus irányokról szóló jelentés mutatja be, amely a teljes folyamat során a jövőbeli program céljainak kiválasztásához szolgált vitaanyagként. A jelentés 2021. áprilisában készült el.

 

Minden vonatkozó dokumentum elérhető a „Letöltés” menüpont alatt.

 

Az egész folyamatot stratégiai környezetvizsgálat kíséri, amely a tervezett műveletek környezeti hatásait elemzi.

 

Mi következik ezután?

Az Interreg Program végleges tervezete és a környezetvédelmi jelentés tervezete társadalmi egyeztetésre kerül, amelynek során a környezetvédelmi hatóságok, az érdekelt felek és a nyilvánosság meghívást kapnak az Interreg Program tervezetének áttekintésére és véleményezésére. A társadalmi egyeztetés során kapott értékes észrevételek beépítését és a tagállamok egyetértését követően az Interreg Programot benyújtják az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra, amely a tervek szerint 2021 utolsó negyedévében történik meg.


Tematikus fókusz

Tematikus fókuszunk nem fog gyökeresen megváltozni, természetesen a jövőbeni elvárásoknak megfelelően némi kiigazítás várható. A leglényegesebb kihívások hatékony kezelése érdekében a következő időszakra 3 szakpolitikai célkitűzést t (PO-t) és 1 Interreg-specifikus célkitűzést -t (ISO-t) választottunk és alakítottunk ki.

 

 Nem meglepő, hogy a "Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa (PO2)" prioritás mellett döntöttünk, amely az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vízgazdálkodással és a zöld infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában.

 

Még mindig sok lehetőséget látunk a "Jobban összekapcsolt Európa (PO3)" prioritás horizontján. Ezen a területen támogatjuk a jobb, fenntartható, reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális illetve helyi mobilitást célzó kezdeményezéseket.

 

Az oktatás, a képzés és az élethosszig tartó tanulás terén az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítását célzó intézkedések mindig kiemelt témáink közé tartoztak, és továbbra is támogatni fogjuk a "Szociálisabb Európa (PO4)" prioritás keretében megvalósuló projekteket.

 

Eddig minden rendben, ismerősen cseng, igaz? Hol találtunk helyet a kulturális, a fenntartható turizmust érintő, valamint a polgárok és az intézmények közötti együttműködéseknek? A kulturális örökséggel és a fenntartható turizmussal kapcsolatos projektek a PO4-ben keresendők, továbbá a vadonatúj ISO1 (Interreg-specifikus célkitűzés) foglalja magába a jogi és közigazgatási együttműködést, valamint a polgárok, a civil társadalom szereplői és az intézmények közötti együttműködést.


Stakeholder konzultáció

A területi és társadalmi-gazdasági elemzés eredményei alapján a következő lépés a 2021-2027-es AT-HU IP politikai célkitűzéseinek és kapcsolódó specifikus célkitűzéseinek, valamint az Interreg-specifikus célkitűzéseinek kiválasztása, következésképpen a jövőbeli program tematikus koncentrációjának meghatározása volt.

 

A határon átnyúló stratégiaépítés az érdekelt felek bevonásával történt. A stakeholder konzultáció részeként 2020 novemberében online egyeztetés indult, melyet online workshopok egészítettek ki.

 

Az online felmérés célja az volt, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a jövőbeli Interreg-program tervezetéről, amely már a program lehetséges prioritásait is ismertette. A stakeholdereket arra kérték, hogy véleményezzék a tervezett prioritások és a lehetséges tevékenységi területek megfelelőségét.

 

A program jövőbeli irányairól folytatott megbeszélések alapján az online felmérésből származó észrevételeket 2021 februárjában tematikus (online) workshop keretében vitatták meg.

 

A stakeholder konzultáció fontos szerepet játszott a stratégia kialakításának folyamatában, és értékes információforrásként szolgált a programstratégia további finomhangolásához. Az eredményeket összesítettük és beépítettük mind a stratégiai tematikus irányokról szóló jelentésbe, mind az Interreg programtervezetbe.

 

Az érdekeltekkel folytatott konzultációról szóló beszámoló, amely mind az online felmérés, mind a workshopok eredményeit rögzíti, az oldal alján található „Letöltés” menüpontban érhető el.


Társadalmi egyeztetés

A SKV-irányelv  6. cikkelyének értelmében publikálásra kerül az együttműködési program tervezete és annak mellékleteként a stratégiai környezeti vizsgálat során elkészült környezeti jelentés. Az összes vonatkozó dokumentum az oldal alján, a Letöltések menüpont alatt érhető el.

 

Most, hogy az IP tervezet és a SKV-jelentés már rendelkezésre áll, szeretnénk felkérni a környezetvédelmi hatóságokat, az érdekelt feleket és a nyilvánosságot, hogy osszák meg gondolataikat és véleményüket az új programmal kapcsolatban.

 

Számítunk a támogatásukra a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos információk terjesztésében, és kíváncsian várjuk a széles nyilvánosság véleményét.

 

Kérjük, hogy észrevételeiket legkésőbb 2021. augusztus 16-ig tegyék meg.

Készen áll a véleményezésre? Az online űrlapot itt érheti el:

űrlapbuildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk