Interreg ornament

SO21 Természeti és kulturális örökség

Alapadatok


Vezető partner

Verein zur Förderung des Naturpark Raab

Email:

office@naturpark-raab.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 603 894,91

Teljes költségvetés:

€ 710 464,61

Időtartam:

05/2019 – 10/2021

Projektpartnerek

Csörötnek Község Önkormányzat
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület

Összefoglaló


A hármashatár vidéket a három ország: Ausztria, Magyarország és Szlovénia kulturális jellegzetességei fémjelzik. A határvidék különleges tulajdonsága a sokszínűség – a természet, a domborzati formák, a nyelvek és kultúrák, a helyi ételek és italok színes kínálata. Mindeddig igen keveset használták ezt a közös USP-t /unique selling proposition - egyedi jelleg/, és alig is vették számításba az ide látogatók a határon átnyúló kínálat alapján jelentkező, növekvő keresletét. A térségben és a határon túl a természeti és kulturális kínálatok szállodákkal és szállásadókkal kialakított hálózatba történő összefogása sem létezik.  Mivel a front office (ügyfélkapcsolati) területen működő idegenforgalmi szereplők (idegenforgalmi információ, szállásadók, szállodák, vendéglátóipar) esetében a határon túli kínálatra/látnivalókra vonatkozó régióközi ismeretek igen szűkösek, a szakszerű ügyféltanácsadás sem lehetséges megfelelő mértékben.


Ezekkel az adottságokkal ugyanúgy szükségesnek tűnik az eddig megteremtett létesítmények minőségi továbbfejlesztése, mint az új természetjáró turisztikai kínálat célcsoportokra irányzott előkészítése. A határ mindkét oldalán valamennyi lényeges szereplő erős összekapcsolódása szükséges annak érdekében, hogy a vendég számára megtapasztalhatóvá tegyük a közös USP-t. A konkrét hálózatépítés és az új, egész évre szóló ajánlatok innovatív, közös megközelítésével válik a térség a látogató számára vonzóvá. Ez hosszú távon hozzájárul a projektrégióban eltöltött vendégéjszakák számának az emelkedéséhez.


A projekt tervezett tevékenységei emellett magukban foglalják a kapcsolódó kínálat- és termékfejlesztést a három vezető témához (ciszterciek, kerékpáros- és élménytúrázás) kapcsolódva; a tanácsadási kompetencia növelését célzó közös intézkedéseket, a nyilvánosság előtt végzett munkát és a marketing területeit, valamint a természetjáró turisztikai infrastruktúra létrehozását. 

Alapadatok


Vezető partner

Tourismusverband Region Oberwart

Email:

neun@suedburgenland.info

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 584 509,83

Teljes költségvetés:

€ 1 864 129,23

Időtartam:

01/2017 – 12/2019

Projektpartnerek

Írottkő Natúrparkért Egyesület
Kőszeg Város Önkormányzata
Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH
Tourismusverband Joglland-Waldheimat
Csepreg Város Önkormányzata
Bozsok Községi Önkormányzat
Lukácsháza Község Önkormányzata
Cák Község Önkormányzata
Kőszegdoroszló Község Önkormányzata

Összefoglaló


Az alpannonia egy határon átnyúló magashegységi és panoráma túraútvonal, amely a Keleti-Alpokat köti össze a Pannon-síksággal. A 2007-2013 közti támogatási időszakban sikeres ETE projekt valósult meg e témában. Egységes tábla- és jelzésrendszer, áttekintő térképpel felszerelt indulókapuk létesültek, továbbá az útvonal több pontján vonzerőnövelő céllal gyarapodott az ökoturisztikai infrastruktúra. Az útvonal mentén működő turisztikai szolgáltatók úgyszintén bevonásra kerültek. Ezen fejlesztések eredményeként a térség természetjárói ugyan „érzékelték” az Európában egyedülálló kínálatot, azonban az nemzeti és nemzetközi viszonylatban még kevéssé ismert. Az alpannonia plus projekt céljai a közös koncepció mentén az útvonal optimalizálása és bővítése, a túradesztináció egészére hosszú távú működtetési stratégia megalkotása, az útvonalak minőségbiztosítása és a turisztikai szolgáltatók közösen kidolgozott kritériumok alapján történő minősítése a fenntartható, zöld turizmus érdekében. A turisztikai termékek és szolgáltatások tökéletesítése a szolgáltatók és szakértők tudásmegosztása és intenzív együttműködésében történik. A túravezetők speciális területeken kapnak képzést. Új kommunikációs felületek nyílnak, hogy a nemzetközi ökoturisztikai versenyben helytállhasson a termék. Egyes településeken a túrázók számára alapszükségleteket kielégítő-, illetve az útvonalat vonzóbbá tevő infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. A projekt operatív szintjén a települések, turisztikai szervezetek és a natúrparkok mind profitálnak. Az új attrakciókat és pihenőhelyeket igénybe vevő helyiek, napi látogatók vagy hosszútáv túrázók száma gyarapszik. Innovatív termékek (túrázás egész éven át, túra és egészség, téli túra), azok népszerűsítése és értékesítése biztosítja a projekttérségben az értékteremtést, illetve növekedését is. Mindezek által fenntarthatóan növekszik a látogatók és a vendégéjszakák száma, amely a regionális szolgáltatók számára gazdasági haszonnal jár.

Alapadatok


Vezető partner

Tourismusverband Region Oberwart

Email:

neun@suedburgenland.info

ERFA társfinanszírozás:

€ 512 040,00

Teljes költségvetés:

€ 602 400,00

Időtartam:

06/2019 – 11/2021

Projektpartnerek

Amt der Burgenländischen Landesregierung
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Összefoglaló


A projekt által érintett térség - Dél-Burgenland és Vas megye területe - történelmi és régészeti értékekben az egyik leggazdagabb régió. Ez a terület, amelyet közel egy évszázada államhatár oszt ketté, korábban egységes közös térség volt, már a kőkor óta. A régészeti értékek feldolgozása mindig állami szinten zajlott, anélkül, hogy tekintetbe vették volna az egykori teljes közös territóriumot, és egyes régészeti lelőhelyeket soha nem dolgoztak fel határon átnyúló együttműködés keretében. Annak érdekében, hogy ezt a történelmileg kialakult, de ma egy országhatár által kettévágott egységet megjeleníthessék, a nagyközönség számára ismertté tehessék, és közös turisztikai kínálatot alakíthassanak ki, a muzeológiai és turisztikai partnerek határon átnyúló együttműködésére van szükség. Ezáltal a közös történeti és régészeti értékek turisztikai szempontból történő láthatóvá/érzékelhetővé tétele valósulhat meg. A programterületen meglévő szerteágazó tudást ötvözve a PP-k és bevont SP-k “módszertantárt/kézikönyvet” fejlesztenek, majd ennek felhasználásával a projekttérség mai ismeretek szerinti összesen 6 legjelentősebb ásatási lelőhelyének feltárása és közös tudományos feldolgozása történik meg. 5 régészeti ásatási helyszínen ún. infópontok létesülnek. Közös bilaterális tudományos munkacsoport jön létre, amely monitorozza, értékeli a szakmai munkát, és hosszú távú szakmai alapú együttműködési megállapodást köt. Az új ismeretekre/eredményekre, és már meglévő helyszínekre, régészeti, történelmi kincsek bemutatóhelyeinek kínálatára alapozva kincsestérkép & útikalauz, valamint ehhez kapcsolódó idegenvezető applikáció készül, majd ezekre épülve többnapos, történeti és régészeti közös élménykínálati csomagot kialakítanak ki. A projekt eredményességéhez a történeti és régészeti értékekkel kapcsolatos különféle célzott ismeretterjesztő tevékenységek is hozzájárulnak.

Alapadatok


Vezető partner

Regionalmanagement Burgenland GmbH

Email:

andrea.sedlatschek@rmb-sued.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 330 555,50

Teljes költségvetés:

€ 2 741 830,00

Időtartam:

05/2016 - 10/2020

Projektpartnerek

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Burgenland Tourismus
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Összefoglaló


Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása.


Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.


A projektpartnerek a határ mindkét oldalán rögzítik a természetturisztikai kínálatfejlesztés konkrét szükségleteit azért, hogy azok alapján közös megközelítési módot határozzanak meg és közös marketing tevékenységet folytassanak a kínálatok jövőbeni pozícionálására és kialakítására. Mindkét ország, illetve a régiók turizmusstratégiája szerint nem férhet kétség az érintetlen természet jelentőségéhez marketing szempontokból – magas tehát a hajlandóság az új természeti élmény kínálatok célcsoportok irányába történő kommunikációjára. Ezzel nemcsak határon átnyúló, hanem ágazatokon átívelő (természetvédelem – turizmus – képzés) együttműködés jön létre, amelyből a határtérség minden szakterülete hasonlóképpen profitálhat.

Alapadatok


Vezető partner

Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH

Email:

fraissler-simm@oststeiermark.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 007 964,00

Teljes költségvetés:

€ 1 185 840,00

Időtartam:

01/2016 – 12/2020

Projektpartnerek

Tourismusverband Region Oberwart
Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Kőszeg Város Önkormányzata
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Összefoglaló


Turisztikai tanulmányok 3 nyaralási motívumot azonosítottak, amelyek jelentősége erősen növekszik: kulturális emlékek felkeresése, az autentikus természet átélése és az aktív testmozgás. Nem véletlen, hogy a kerékpáros turizmus a legerősebben növekvő szegmens a turizmusban, hiszen egyedi módon kapcsolja össze a vágyott sporttevékenységet a régió kulturális és természeti örökségének felfedezésével. Neves szakértők szerint Ausztriai és Magyarország határtérsége, a hegységek és alföldek közti topográfiai sokszínűsége, illetve tájképi és kulturális gazdagsága okán, ideális tulajdonságokat hordoz, ahhoz hogy európai top kerékpáros régióvá válhasson. A Veloregio célja, e potenciál határon átnyúló feltárása azért, hogy természeti és kulturális örökséget a kerékpáros turizmussal kombinálva, további vendégéjszakákat generáljon. 1. lépésként a partnerek határon átnyúló kerékpáros útvonalak kötelező minőségi kritériumait és az útvonalak mentén található természeti és kulturális örökség védelméhez kapcsolódó irányelveket határoznak meg. Erre építve a határon átnyúló top útvonalakhoz kapcsolódóan masterplan készül, hogy az adott standardokat lépésről lépésre megvalósítsák és egységes minőségi színvonalat biztosítsanak valamennyi kerékpáros turistának. A 2. MCS keretében kerékpáros barát hoteleket és turisztikai szolgáltatókat hívunk meg határon átnyúló kínálati csomagok fejlesztésére, amelyek mountainbike-osok, túrakerékpárosok és országúti kerékpárosok számára készülnek. Ezek a túrák a régió védett természeti területeit és kulturális emlékeit kapcsolják össze egymással és mutatják be magas színvonalon a kerékpáros turistáknak. A Kommunikáció MCS biztosítja, hogy az érdeklődő kerékpáros turisták ténylegesen értesüljenek az új kínálatokról. A 3. MCS-ban a projekteredmények fenntartható monitoringját biztosító intézkedések valósulnak meg. Tartós, bilaterális együttműködési struktúrák biztosítják a határon átnyúló közös munka projektzárás utáni magas színvonalát.

Alapadatok


Vezető partner

Naturpark in der Weinidylle

Email:

office@weinidylle.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 836 381,63

Teljes költségvetés:

€ 983 978,41

Időtartam:

01/2018 – 12/2020

Projektpartnerek

Hegypásztor Kör
Vasi Hegyhát - Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

Összefoglaló


A burgenlandi-nyugat-magyarországi határrégió gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amely a belföldi és külföldi látogatókat egyaránt vonzza.

A projektrégió egyik különlegessége, hogy számtalan, gyakran idilli kis pincécskék találhatók a dombvidéken (ezek "Kellerstöckl"-ként is ismertek). A Weinidylle tagtelepülésein (Ausztria) és magyar oldalon például a Vasi Hegyháton több mint 1000 ilyen épület található, amik közül már csak kevés őrzi eredeti présház funkcióját. Több ezek közül építészetileg is különleges és védelemre méltó, fontos hozzáadott értéket (USP-t) képviselnek a régió számára kulturális és turisztikai egyediség szempontjából. Jelenleg a hagyományos borospincék igen alacsony számban működnek szálláshelyként, illetve kerülnek bérbeadásra pince apartmanként. A nemzetközi kereslet nő az ehhez hasonló régióspecifikus, különleges ajánlatok vonatkozásában, azonban az is megmutatkozott, hogy a hiányzó professzionális összefogott irányítás miatt (központi online foglalás, vendég checkin, vendégekkel való kapcsolattartás, közös kínálatok kialakítása) az itteni kínálat a mai piaci igényeknek nem felel meg.

Szükség van továbbá a turisztikai ajánlatok erősebb hálózatosodására, a mai vendégigényekhez alkalmazkodva ezek attraktívabbá tételére és közösen egy határon átnyúló borélmény-régió kifejlesztésére. A természeti- és kulturális örökség közös előkészítése és határon átnyúló, értékesíthető kínálatok kidolgozása hozzájárul ahhoz, hogy a projektrégióba még több látogató érkezzen, és a vendégéjszakák száma növekedjen. A határon átnyúló régió minden turisztikailag fontos kínálata és szolgáltatása egy "bor élmény régió" keretében kerül összekapcsolásra.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk