Interreg ornament

A programértékelés eredményei

29-09-2020

A programértékelés eredményei

A zárójelentés Irányító Hatóság felé való benyújtásával 2020 májusában lezárult a programértékelés második része is. Az értékelés a programcélkitűzések elérésének állásáról és több futó, vagy már megvalósított projektről egyaránt hasznos információkat tartalmaz. A legérdekesebb eredmények közül választottunk ki néhányat.

 

Hol állunk?

Először is, kezdjük a 8 specifikus célkitűzés projektjeinek leltárával. Az időben legelőrehaladottabb projekteket a 4. Intézményi kapacitás prioritáson belül az SO41 Hálózatok és SO42 Képzés célkitűzésekben találhatjuk, ezeket az 1. KKV-k versenyképessége prioritás követi. A 2. prioritásban (Környezetvédelem és hatékony erőforrás-felhasználás) és a 3. prioritásban (Fenntartható közlekedés) támogatott projektek többsége kevésbé előrehaladott, kivéve az SO32 specifikus célkitűzést, az Ökomobilitást. Ha a projektek területi megoszlását szeretnénk megvizsgálni, az eredmények sokszínűsége és földrajzi kiterjedtsége miatt nehéz egyértelmű megállapítást tenni. A partnerek elhelyezkedéséből kiindulva azonban megfigyelhető, hogy Bécs, Eisenstadt, Sopron, Győr és Szombathely a legaktívabb régiók közé tartoznak.

 

Kik és hogyan használják a program által nyújtott támogatást?

Az ATHU program partnerei első sorban helyi és megyei önkormányzatok, KKV-k és civil szervezetek. A legtöbb projekt a meglévő hiányosságok azonosításával meghatározott szükségletekre ad választ, csak néhány projekt foglalkozik szakpolitikai fejlesztésekkel. Az elvégzett felmérés tanúsága szerint az osztrák partnerek 55%-a a magyar projekt partnerek 47%-a értékelte a határon-átnyúló együttműködés minőségét nagyon jónak, s többnyire elégedettek az elért eredményekkel, illetve hangsúlyozták a kölcsönös megértés fontosságát, mint a siker fő tényezőjét.

 

Ne tévesszük szem elől a lényeget!

Az értékelés egyik meghatározó eredménye, hogy a projektek – és ezáltal a program – céljaik elérésében akkor tudnak leghatékonyabbak lenni, ha a lényegre fókuszálnak, s igazodnak a regionális sajátosságokhoz. A 2. prioritásban található, különösen a kockázat-megelőzés/kezelés, illetve környezetvédelmi területen tevékenykedő projektek megerősítették, hogy a finanszírozásra kiemelkedő igény van, s kulcsfontosságú a releváns jogi keretrendszer és a változást ösztönző partnerek megléte – ilyenek pl. az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság, nemzeti parkok – egyúttal rámutatnak arra, hogy az eredmények elérésében földrajzilag és tematikusan koncentrált megközelítésül révén tudnak sikereket elérni. A 4. prioritás, ahol több nagyléptékű kezdeményezés is található – annak ellenére, hogy ezek gyakran hordozzák magukban az alacsony hatékonyság veszélyét – kiemelkedő eredményekkel rendelkezik az olyan kulturális-markerek tekintetében, mint a fiatalok nyelvi készségeinek fejlesztése, továbbá a kultúrák közötti jobb megértés ösztönzése, valamint kulcs szereplők és a helyi szintű szervezetek közötti kapcsolatépítés.

 

Új kilátások

Mik a tanulságok? Az új, 2021-2027-es programozási időszak kihívások elé állít mindannyiunkat. Az értékelők kiemelték, hogy indikátorokon keresztül nehezen megfogható néhány igazán értékes, az Interreg alapértékeit képviselő eredmény, mint az együttműködés javuló légköre, vagy a kultúrák közötti megértés fejlődése. A következő Interreg programok az egyszerűbb eljárások, tematikus koncentráció és a horizontális témák integrációja, valamint a fenntartható fejlődést előtérbe helyezését ígérik. A projektekben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a meglévő tudásra, hálózatokra, szereplőkre, jogi és stratégiai keretrendszerekre való építkezés – vagy éppen azok megteremtése – vagyis egy holisztikus, koordinált megközelítés irányába kell mozdulni, egyúttal meg kell erősíteni a projektek eredményeinek láthatóságát, tartósságát. A partnerek saját személyzetének aktív bevonása, és a kevésbé fejlett régiókban való intézkedések a jövőben még nagyobb szerepet fognak játszani. Röviden összefoglalva: Kevesebb utódprojekt, több innovatív, személyre szabott, hosszú távú hatással bíró, alulról építkező megoldás a láthatáron!


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk