Interreg ornament
WomEn-Puls
institution

Projekt hírek

Nyelvi kompetenciák fejlesztése Zalaegerszegen

23-06-2021

A Vezető Partner Zala Megyei Önkormányzat munkatársai, valamint a Miniszterelnökség munkatársa hat héten keresztül minden kedden angol és német kompetencia fejlesztő képzésken vettek részt a zalaegerszegi Megyeházán. A képzések célja a résztvevők idegen nyelvi kommunikációs készségének, kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése volt. Ennek tükrében a képzési idő nagy része interaktív, beszéd-centrikus feladatokkal telt. A tréning eredményeként a mindennapi munkában előforduló kommunikációs fordulatok begyakorlásával olyan magabiztosságot szerezhettek a résztvevők, mely által munkájuk hatékonysága nő, önbizalmuk fejlődik.

Hibrid zárókonferencia

09-11-2022

„MUNKA ÉS NEMEK- MINDEN FAIR?!“ Ezt a kérdést tették fel maguknak az osztrák és magyar közigazgatás magas rangú képviselői, a közigazgatási és civil szervezetek szakértői, valamint a projektpartnerek, és mutatták be a nők karrierépítésének jelenlegi és jövőbeli szükséges megközelítéseit és megoldásait a társadalom minden szintjén.

94 fő vett részt a rendezvényen.

A projekt elért eredményei minden várakozást felülmúltak, a meghatározott indikátorokat pedig többszörösen is túlteljesítették.

Vinhoffer Judit, a vezető partner külső projektmenedzsere a következő eredményeket ismertette:

Magyarország
- Nyelvi készségfejlesztő tréning (angol,német)
53 fő, 7 kurzus
- Képzés a digitális készségek fejlesztésére
123 fő, 10 kurzus
- Képzés a soft készségek fejlesztésére – szociális készségek, személyes készségek, vezetői
készségek
39 fő, 4 kurzus
- A munkavállalók érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt
55 fő, 7 kurzus
- A vezetők érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt
25 fő, 5 tréning
- A döntéshozók érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt - 9 fő, 1 kurzus

Ausztria
- Nyelvi készségfejlesztő tréning
11 fő
- Képzés a digitális készségek fejlesztésére
47 fő
- Képzés a soft készségek fejlesztésére – szociális készségek, személyes készségek, vezetői
készségek
148 fő
- A munkavállalók érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt
75 fő
- A vezetők érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt
32 fő
- A döntéshozók érzékenyítése a nők munkahelyi helyzete iránt
41 fő

Összefoglaló E-kiadványok készülnek

24-03-2022

A DAFF koordinálásában 5 tematikus E-kiadványt készítenek a következő hónapok során. Az egyes brossúrák fő témái a következők:
-E-kiadvány: karrier-útmutató (hasznos információk, problémamegoldási tanácsok)
-E-kiadvány munkáltatók számára
-E-kiadvány trénerek számára
-E-kiadvány munkavállalók számára
-E-kiadvány gyakorlati útmutató (magánélet és munka összeegyeztetése)

Megtartották a 6. határon átnyúló projektpartner találkozót. A házigazda ezúttal a DAFF volt.

02-03-2022

Immár a 6. alkalommal egyeztettek nagy körben a projektpartnerek! A találkozó a magyar partnerek kérésére online zajlott! A partnerek áttekintették az eddig megvalósult közös tevékenységeket/eredményeket, valamint egyeztették az utolsó periódusban esedékes fő eseményeket, mint például a nemzetközi Gender-konferencia, a továbbképzési programok, valamint a projekt záró konferencia.

Roadshow

22-02-2022

A Zala Megyei Önkormányzat, mint vezető partner szemléletformáló, információs Roadshow-t szervez, melynek első állomása Zalaegerszegen lesz.

A rendezvénysorozat célja a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, politikai elfogadottsága és jelentőségének tudatosítása. Az esemény során többek között a „WomEn-Puls” projekt keretében megvalósuló tréningprogram tapasztalatai és a projekttevékenységek eredményei kerülnek bemutatásra, továbbá interaktív programokkal is várjuk az érdeklődőket.

A rendezvény időpontja: 2022. március 2. 900 óra
Helyszíne: Megyeháza, Deák Ferenc terem, Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

Megtörtént a projekt szakmai programjának (toolkit) továbbfejlesztése

20-12-2021

A projekt partnersége reagálva a COVID-19 okozta negatív folyamatokra, kiegészítette a projekt szakmai programját egy további modullal, amely a munka és magánéletet összeegyeztetése címet viseli. Ennek során széleskörű szakirodalmi kutatás (felmérésék, kutatások, publikációk elemzése) valósult meg. Majd ezek elemzését követően - több egyeztető találkozó során - meghatározták a munka és magánéletet összeegyeztetése továbbképzési modulok közös szakmai tartalmait, figyelembe véve a határon átnyúló aspektusokat is. Következő lépésként minden partner a témakör keretén belül saját térségi súlypontjára fókuszálva megvalósít egy továbbképzési „szériát”.

Projektkiterjesztés a Women-Puls projektben

27-04-2021

A Zala Megyei Önkormányzat - ,mint a Women_Puls Vezető Partnere – koordinálásával a partnerség egy új munkacsomagot dolgozott ki a „munka és a magánélet összeegyeztetése” témájában. A Monitoring Bizottság pozitív elbíráslásnak köszönhetően támogatást nyert a projekt hosszabbítás, így 2022. december 31. vége a projekt záró dátuma. Az összköltségvetés 840.000 euróról 1.090.000 eurora emelkedett, mely 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz.

MEGHÍVÓ A WomEn-Puls projekt első szemléletformáló információs műhely találkozójára

21-05-2021

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal tisztelettel meghívja Önt az Interreg V-A Ausztria – Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával megvalósuló WomEn-Puls ATHU116 projekt keretében tartandó Vas megyei munkacsoport-találkozóra.
Az ismeretterjesztő információs rendezvény célja a nők és férfiak esélyegyenlőségének tudatosítása, terjesztése, elfogadtatása a munkavállalók és a munkáltatók képviselői és a közvélemény körében

IDŐPONT: 2021. május 26. (szerda), 9.45-13.00
Az online találkozó Zoom platformon kerül megrendezésre az alábbi linken:
https://us02web.zoom.us/j/85018744812?pwd=NDZrbEIwVC9UZEpJd2ttaUtNVkFsUT09

Zajlik a gender szemléletű bilaterális hálózat megalapozása Burgenland-ban

13-04-2021

A DAFF elkötelezett szándéka a Burgenland-i releváns szervezetek hálózati bevonásának elérése. E célhoz kapcsolódóan úgynevezett regionális találkozók megvalósítására kerül sor a burgenlandi szervezetek részvételével, akik egyben a hálózat potenciális tagságát is képezhetik. A tervezett találkozók előkészítése folyamatban van. További információk hamarosan.

A WomEn-Puls projekt közös stratégiai hálózatot megalapozó munkacsoport találkozó Vas megyében

25-03-2021

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal tisztelettel meghívja Önt az Interreg V-A Ausztria – Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával megvalósuló WomEn-Puls ATHU116 projekt keretében tartandó Vas megyei munkacsoport-találkozóra. Az esemény célja a projekt céljainak megvalósításában érdekelt partnerek közötti bilaterális, közös stratégiai hálózat létrehozásának elősegítése, a hálózat általános céljainak és előnyeinek megvitatása, és a partnerek közötti eszmecsere elősegítése.

Időpont: 2021. március 29. (hétfő), 13.00-15.00
Az online találkozó Zoom platformon kerül megrendezésre az alábbi linken:
https://us02web.zoom.us/j/81296524839?pwd=UDdieDkxTHRZMytTSzIxalc0SENzdz09

A Zala Megyei Önkormányzat szervezésében 2021 tavaszán indulnak a képzések

25-02-2021

Március elején kezdődnek a kompetencia fejlesztő képzések a vezető partner, valamint a Zala megyei stratégiai partnerek női munkavállalói részére. Nyelvi kompetenciák fejlesztésével indul a tréningsorozat, melynek célja a résztvevő munkatársak német idegennyelv ismeretének alapozása és fejlesztése.

További információ

Menedzserek, döntéshozók és munkavállalók gender kompetenciái (n/f)

30-11-2020

2020 novemberében 6 db online workshopot tartott a NOWA Stájerországban, a Women-Puls című projekt keretében. Összesen 59 fő vett részt a workshopokon, 11 férfi és 48 nő. 14 fő a Graz Házából és 13 fő a Stájerország Szövetségi Kormányából, a támogató partnerek részéről. Az együttműködés és a visszajelzés pozitív kicsengésű a résztvevők részéről. A workshopokon bemutatott előadásokat jól fogadták a résztvevők, és nyitottak voltak. Az 59 résztvevőből 42 fő érdeklődik a későbbi workshopok iránt. A következő fejlesztő workshopot 2021. januárjára tervezzük a menedzserek, döntéshozók és munkavállalók részére.

Nő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése Burgenlandban

24-11-2020

A WomEn-Puls szakmai partnersége által kidolgozott továbbképzési és szemléletformálási programcsomag keretében, Burgenlandban, 2020.10-05-08 között került sor az első 4 modul megvalósítására. A modulok fő témája a Nő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése volt. A vírus helyzetre való tekintettel az egyes továbbképzési modulok online formában kerültek megvalósításra. A továbbképzés 4 napján összesen több mint 50 a közfrászában foglalkoztatott fő vett részt. Az egyes modulok beépültek a DAFF által kínált képzési programok közé és a jövőben díjmentesen állnak az egyes célcsoportok rendelkezésre.

Első női kompetenciafejlesztési képzését tartotta a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

21-09-2020

2020. szeptember 15-én és 21-én a WomEn-Puls projekt keretében került sor az első kétnapos, női kompetenciafejlesztési képzésre a VMÖH szervezésében. A kétnapos tréningen a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal női munkatársai vettek részt, jobb munkaerő-piaci helyzetük vagy karrierlehetőségük jövőbeni előre mozdítása érdekében.

Az ún. ’soft skill’ fejlesztés területén megismerték a személyes pozicionálás és önértékelés fontosságát, stresszkezelési technikákat sajátítottak el, munkaidejük hatékonyabb beosztásához pedig az időmenedzsment témakörét tekintették át részletesen.

Projektpartner találkozó

04-03-2020

2020. március 4-én került sor a ,,Women-Puls” projekt 3. partnertalálkozójára Burgenlandban.

További információ

Bécsi tanulmányút

04-12-2019

A WomEn-Puls projekt megvalósítói és stratégiai partnerei egy napos bécsi tanulmányúton vehettek részt.

További információ

GYMS Megyei szakmai tanulmányút

03-10-2019

A WomEn-Puls projekt megvalósítói és stratégiai partnerei a jó gyakorlatok megismerésére érdekében egynapos tanulmányúton vettek részt Győr-Moson-Sopron megyében. Az első állomás Győr volt, itt megismerkedhettek a résztvevők a Szülők Házával, ahol is szakképzett csapat segítségével támogatják a látogatókat a szülővé és családdá válás sokszor nehézségekkel teli folyamatában. A gyermekfelügyelet mellett képzéseket és tanácsadási lehetőséget biztosítanak a szülők számára, hogy részt tudjanak venni a foglalkozásokon. A módszer kidolgozója Regős Judit, aki előadásában bemutatta a jelenlegi franchise rendszerben működő vállalkozást és módszertant.

A délutáni program keretében a mosonmagyaróvári Család és Karrier Pontba látogattak a résztvevők. Szokoli Mónika, a Karrier Pont projektmenedzsere és a program szakmai vezetője bemutatta az „Együtt a nőkért a családban és a munkahelyen Mosonmagyaróvár térségében” projektet, amely keretében a családok, szülők és gyermekek számára komplex programcsomagot kínálnak. Az előadás során, a szakmai stáb tájékoztatást nyújtott az intézményben elérhető szolgáltatásokról, illetve ismertették az elérhető képzéseket, tanácsadásokat, amelyet ingyenesen biztosítanak a célcsoportok számára.

Teszt hír 2

2015 június 15-én végre eljött a pillanat, hogy

További információ

Nyitókonferencia

24-05-2019

2019. május 20-án Lentiben sor került a „WomEn-Puls” projekt hivatalos megnyitójára.

A projektnyitó konferencián számos osztrák és magyar szervezet vezetőjét köszönthettünk, többek a között a DAFF igazgatóját, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatóját, valamint Kormányhivatalok vezető tisztségviselőit Vas és Zala megyéből.

A vezető partner nevében Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitóbeszédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és közszférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható, hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kompetencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos lenne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.

Nyitóelőadásában Kovács Zsanett, a Család és KarrierPONT Zalaegerszeg irodavezetőjét mutatta be a nők helyzetét a munkaerőpiacon, majd a konferencia további részében mind a négy partner ismertette a projektben vállalt szerepét.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk