Interreg ornament

SO32 Ökomobilitás

A fenntartható mobilitás előmozdítása helyi és regionális szinten

Eredményorientált…

A 3. prioritási tengely SO32 specifikus célkitűzése keretében támogatott valamennyi tevékenységnek hozzá kell járulni a közösségi közlekedés vonzerejének növeléséhez, ezáltal végeredményben ahhoz, hogy csökkenjen, ill. megszűnjön a közlekedési rendszer egészének a környezetre gyakorolt negatív hatása.

Az SO31 intézkedéssel szemben a SO32-es specifikus célkitűzés keretében támogatott intézkedések egyértelműen a környezetbarát közlekedésre fókuszálnak (közútépítési beruházás nem támogatható), és főleg a helyi és regionális szintre kell koncentrálniuk (a TEN-T hálózathoz való kapcsolódás nem szükséges).

Lehetőségek…

Olyan projektekre gondolhatunk, amelyeknek a súlypontjai, ill. céljai a következők:

  • A közlekedési szolgáltatók interoperabilitása: Az új P+R létesítmények építése, és a meglévő létesítmények bővítése javítja a közúti közlekedés és a közösségi közlekedés kompatibilitását, és arra ösztönzi az autósokat, hogy szálljanak át vonatra vagy buszra. Ez tehermentesíti azokat az utakat, amelyek a kapacitásuk határát elérték vagy túllépték. A vasútállomásokon és autóbuszmegállókban létesített bike and ride (kerékpárparkoló) létesítmények tovább növelik a közösségi közlekedés gyűjtőterületét, és megkönnyítik a megállóhelyek környezetbarát közlekedési eszközökkel való megközelítését. Hasonló előnyei vannak a rugalmas helyi tömegközlekedési rendszerek fejlesztésének (pl. igényvezérelt busz).
  • Kerékpáros infrastruktúra: Az új és továbbfejlesztett kerékpáros infrastruktúra nem csak a buszmegállók és vasútállomások jobb elérhetőségét teszi lehetővé, hanem megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a napi kerékpáros közlekedést is. Külön figyelmet kap a helyi, regionális és határon átnyúló kerékpáros hálózatból hiányzó szakaszok pótlása. 
  • A közlekedési szolgáltatók koordinációja: Egy határon átnyúló közlekedési platform létrehozása által a korábbiakhoz képest egyszerűsödik a vasúti- és buszközlekedési vállalatok szolgáltatásainak harmonizálása. A meglévő közlekedési szolgáltatások jobb koordinációja javítani fogja az egész rendszer minőségét, és vonzóbbá teszi azt.
  • Mobilitásmenedzsment és információs szolgáltatások: A regionális mobilitási központokban egy helyen lehet információkat szerezni a régióban elérhető közlekedési lehetőségekről. Ezenkívül mobilitás-irányítási tevékenységeket is végeznek (információs kampányok az ingázók, turisták, iskolák stb. számára) és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak vállalatoknak (pl. környezetbarát ingázással vagy fenntartható turisztikai célú mobilitással kapcsolatosan). A meglévő közlekedési lehetőségekkel kapcsolatos jobb, könnyen elérhető információnyújtás növeli annak a valószínűségét, hogy az emberek a saját autójuk helyett környezetbarát megoldásokat használnak.

Támogatható tevékenységek…

Az SO32 specifikus célkitűzése keretében támogatható tevékenységek lehetnek például:

1. a regionális közlekedési rendszerek interoperabilitását javító tevékenységek, melyek célja a meglévő park and ride, bike and ride, valamint park and drive (közös autóba átszállást segítő) parkolók építése és bővítése a közlekedési csomópontokban,
2. a regionális közösségi közlekedési kínálat koordinálását javító tevékenységek, melyek célja az integrált információs rendszerek, tarifarendszerek és menetrendek kialakítása.
3. a határon átnyúló közösségi közlekedési rendszer hiányzó elemeit pótló tevékenységek, melyek célja új vagy módosított határon átnyúló vasúti és buszközlekedési szolgáltatások kialakítása,
4. a kerékpár napi használatát támogató tevékenységek, melyek célja új kerékpáros infrastruktúra létrehozása vagy a meglevő infrastruktúra fejlesztése (kerékpárutak, parkolók stb.) a határon átnyúló kerékpáros hálózat hiányzó elemeinek pótlása érdekében,
5. a helyi szintű mobilitást javító tevékenységek, melyek célja alternatív mobilitási koncepciók létrehozása (rugalmas közösségi közlekedési kínálat, car-sharing, azaz közösségi autózás, e-mobilitás, gyalogosoknak szóló intézkedések stb.).

 

A fent felsorolt intézkedések például közös stratégiák, koncepciók és cselekvési tervek készítésével vagy kis léptékű beruházásokkal valósulhatnak meg. Ezen kívül például az alább felsorolt további mobilitás-menedzsmenthez kapcsolódó intézkedések valósíthatók meg:

 

6. olyan regionális mobilitási központok létrehozása és működtetése, ahol egy helyen lehet információkat szerezni a régióban elérhető közlekedési kínálatról, 
7. környezetbarát közlekedési eszközök használatának támogatása különböző célcsoportok (ingázók, turisták, iskolások) körében.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk